Personální a mzdová problematika v roce 2022 – zkušenosti a praktické poznatky

Prezenčně

Lektoři

Zdeněk Křížek

Zdeněk Křížek

Detail lektora

Termín

23. 8. 2022; 9:00–16:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

6

Program

ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU PERSONALISTŮ V ROCE 2022:
Praktické zkušenosti při přijímání zaměstnanců – požadované doklady v rámci přijímacího řízení • ochrana osobních údajů • zápočtový list, obsah a jeho vydání • osobní dotazník a archivace dokladů • informování o obsahu pracovního poměru • doručování písemností • co zaměstnavatel není oprávněn požadovat od zaměstnance za informace • výkon práce při mateřské a rodičovské dovolené • uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou • výkon práce na dobu určitou u pedagogických zaměstnanců. Zkušební doba. Konkurenční doložka.

Vše k dohodám o pracích mimo pracovní poměr 2022:
Co musí zaměstnavatel dodržet, čeho se vyvarovat při uzavírání těchto pracovněprávních vztahů • poznatky z kontrol inspekce práce • princip tzv. malého rozsahu v roce 2022, posouzení malého rozsahu a rozhodná výše příjmu • nároky zaměstnanců činných na základě DPČ nebo DPP – odměna, splatnost odměny, dovolená,náhrady při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 14 dnů, příplatky, pracovní cesty, pracovní úrazy, odměna a jjí zdanění – zvláštní sazba daně srážková, zálohová, řetězení dohod a rizika z pohledu kontrolních orgánů.

Dovolená v roce 2022:
Princip určení výměry dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, převod zůstatku dovolené z roku do roku • vnitřní firemní předpisy • pracovní řád. Celá řada příkladů na výpočet dovolené. Praktické poznatky – zkušenosti z praxe.

Pracovní doba:
Určení pracovní doby, práce doma, vícesměnné režimy pracovní doba, pružná pracovní doba. Přestávky v práci, evidence pracovní doby v roce 2022, práce přesčas a ve svátek • co kontroluje inspektorát práce • možné sankce za porušení zákoníku práce v oblasti uzavírání pracovněprávních vztahů, čerpání dovolené a evidence o odpracované době.

Úrazové pojištění v roce 2022:
Povinnosti zaměstnavatelů v agendě úrazového pojištění • poznatky z praxe – plnění náhrad za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a další náhrady • možné šetření pracovních úrazů kontrolními orgány • způsobilost zaměstnance k dalšímu výkonu práce po ukončení pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání v roce 2022, vysvětlení důležitých pojmů – pojem pracovní úraz, co je plnění pracovních úkolů, stravování a pracovní úraz, přímá cesta do a ze zaměstnání atd.

MZDOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2022:
Zásady a možné způsoby odměňování zaměstnanců v nestátní a státní sféře v roce 2022 • nové sazby minimální zaručené mzdy • zkušenosti z praxe – co často zaměstnavatelé porušují při poskytování mzdy na úrovni mzdy minimální • možné sankce • určování mzdy a platu – mzdový, platový výměr a jeho obsah • dopady nové výše minimální mzdy do dalších právních předpisů.

Průměrný výdělek:
Určování pravděpodobného výdělku a možné spory s bývalými zaměstnanci a potvrzení o průměrném výdělku pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti • názorná ukázka čeho se má zaměstnavatel vyvarovat • průměrný výdělek u dohod o pracích mimo pracovní poměr • celá řada názorných příkladů

Srážky ze mzdy, platu nebo odměny v roce 2022:
Právní předpisy, které musí plátce mzdy či ostatních příjmů dodržovat • z jakých příjmů se musí provádět srážky • judikatura soudů k započitatelnosti zvláštních příjmů • dodržení zásady pořadí při provádění srážek – dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách z jeho mzdy, platu nebo odměny ve prospěch zaměstnavatele, exekuční tituly – soudní, správní, exekuční příkaz vydaný exekutorem – datové schránky • názorné ukázky jednotlivých exekučních příkazů, co je třeba sledovat, součinnost, co má obsahovat exekuční příkaz • nové nezabavitelné částky pro rok 2022 • vyživované osoby a jejich dokladovost podle občanského zákoníku • doporučené postupy jak tyto osoby dokladovat • insolvence fyzické osoby – součinnost plátce příjmu dlužníka s insolvenčním správcem • jednotlivé formy možného oddlužení • začátek insolvenčního řízení – povinnost plátce příjmu • prohlášení insolvence a konec insolvence fyzické osoby • součinnost zaměstnavatele s dalšími plátci příjmu povinného – předávání informací • povinný a příjmy od více plátců • názorné ukázky výpočtů srážek v roce 2022 • součinnost mezi plátcem příjmu povinného a exekutorem podle § 33 exekučního řádu • udělování informací o zaměstnanci a ochrana osobních dat • možné sankce • zkušenosti s komunikací s exekutory.
Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí • chráněný účet.

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2022:
Poplatníci pojistného, sazby pojistného a jeho odvody – termíny, tiskopisy • jak postupovat v případech chybného odvodu pojistného – opravné přehledy, názorné příklady a ukázky opravných přehledů • započitatelnost příjmů pro účely odvodu pojistného • pojistné u zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti a provedení práce v roce 2022 • podrobná ilustrace výpočtu pojistného – pojem malý rozsah • stanovení pojistného u statutárních orgánů • souběh příjmů u jednoho zaměstnavatele a odvod pojistného • možné sankce na pojistném • prominutí penále, určení pravděpodobné výše pojistného, splátky dlužného pojistného a penále • zdravotní pojištění a jednotlivé okruhy poplatníků pojistného • princip minimálního vyměřovacího základu • příklady na výpočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu.

Náhrada mzdy za prvních 14 dnů a nemocenské pojištění 2022:
Náhrada mzdy pro rok 2022 • povinnosti práce neschopného zaměstnance při vzniku jeho pracovní neschopnosti • výpočet náhrady – názorné ukázky výpočtu • kontrola dodržení režimu práce neschopného zaměstnance za prvních 14 dnů • příklady, vzor směrnice o postupu při kontrolách práce neschopného zaměstnance.

Nemocenské – posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění:
E-neschopenky! Pojmy ochranná lhůta, podpůrčí doba a rozhodné období v roce 2022 • vyplňování podkladů – tiskopis „Příloha k žádosti o …“ • praktická ukázka • jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění. Vzory jednotlivých tiskopisů pro uplatnění dávek nemocenského pojištění • povinnosti plátců pojistného v nemocenském pojištění • povinnosti práce neschopných zaměstnanců • povinnosti ošetřujících lékařů • sankce na nemocenském • výpočet dávek nemocenského pojištění 2022, dlouhodobé ošetřovné, krátkodobé ošetřovné, otcovská, peněžitá pomoc v mateřství – nároky na tyto dávky, podpůrčí doba a tiskopisy pro uplatnění nároku na tyto dávky.

Další praktické informace:
Náhrady cestovních výdajů – výše stravného, zahraniční a tuzemské stravné 2022 • průměrné ceny pohonných hmot • vnitřní firemní předpisy k poskytování náhrad cestovních výdajů. Archivace účetních dokladů.
Archivační a skartační řád. Skartační protokol.
Ochrana osobních údajů v personální a mzdové oblasti.

Pandemická situace – krizové ošetřovné, program Antivirus, příspěvek při nařízené karanténě, nebo izolaci, program Kurzarbeit, další mimořádná opatření podle posledního vývoje legislativy ke dni konání akce.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Přínos/cíl

Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

+

2 890 Kč bez DPH

3 497 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

23. 8. 2022
Praha
23. 8. 2022
Online

Cenové varianty

2203700

2 890 Kč

cena bez DPH

3 497 Kč

cena s DPH

220370A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5 491 Kč

cena bez DPH

6 644 Kč

cena s DPH

220370B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

7 803 Kč

cena bez DPH

9 442 Kč

cena s DPH

220370C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)

9 826 Kč

cena bez DPH

11 889 Kč

cena s DPH

220370F

zvýhodněná cena pro členy registrované v našem Klientském kontě platná na přihlášky přijaté od 23. 7. 2022 včetně

2 190 Kč

cena bez DPH

2 650 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

26. 8. 2022

Praha

5 hod

2 590 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

26. 8. 2022

Online

5 hod

2 590 Kč

cena bez DPH

Online + záznam

5. 9. 2022

Praha

17.5 hod

6 590 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo