Personální a mzdová problematika v roce 2021 – zkušenosti a praktické poznatky

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Lektoři

Zdeněk Křížek

Zdeněk Křížek

Detail lektora

Termín

30. 9. 2021; 9:00–16:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

6

+

2 590 Kč

1 990 Kč

2 408 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU PERSONALISTŮ V ROCE 2021:
Praktické zkušenosti při přijímání zaměstnanců – požadované doklady v rámci přijímacího řízení • ochrana osobních údajů • zápočtový list, obsah a jeho vydání • osobní dotazník a archivace dokladů • informování o obsahu pracovního poměru • doručování písemností • co zaměstnavatel není oprávněn požadovat od zaměstnance za informace • výkon práce při mateřské a rodičovské dovolené • uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou • výkon práce na dobu určitou u pedagogických zaměstnanců. Zkušební doba. Konkurenční doložka.

Dohody o pracích mimo pracovní poměr:
Co musí zaměstnavatel dodržet, čeho se vyvarovat při uzavírání těchto pracovněprávních vztahů • poznatky z kontrol inspekce práce • princip tzv. malého rozsahu v roce 2021, posouzení malého rozsahu a rozhodná výše příjmu • nároky zaměstnanců činných na základě DPČ nebo DPP – odměna, splatnost odměny, dovolená,náhrad,příplatky, pracovní cesty.

Dovolená v roce 2021:
Princip určení výměry dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, převod zůstatku dovolené z roku do roku • vnitřní firemní předpisy • pracovní řád. Celá řada příkladů na výpočet dovolené. Praktické poznatky – zkušenosti z praxe.

Pracovní doba:
Určení pracovní doby, práce doma, vícesměnné režimy pracovní doba, pružná pracovní doba. Přestávky v práci, evidence pracovní doby v roce 2021, práce přesčas a ve svátek • co kontroluje inspektorát práce • možné sankce za porušení zákoníku práce v oblasti uzavírání pracovněprávních vztahů, čerpání dovolené a evidence o odpracované době.

Úrazové pojištění v roce 2021:
Povinnosti zaměstnavatelů v agendě úrazového pojištění • poznatky z praxe – plnění náhrad za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a další náhrady • možné šetření pracovních úrazů kontrolními orgány • způsobilost zaměstnance k dalšímu výkonu práce po ukončení pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání v roce 2021, vysvětlení důležitých pojmů – pojem pracovní úraz, co je plnění pracovních úkolů, stravování a pracovní úraz, přímá cesta do a ze zaměstnání atd.

MZDOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2021:
Zásady a možné způsoby odměňování zaměstnanců v nestátní a státní sféře v roce 2021 • nové sazby minimální zaručené mzdy • zkušenosti z praxe – co často zaměstnavatelé porušují při poskytování mzdy na úrovni mzdy minimální • možné sankce • určování mzdy a platu – mzdový, platový výměr a jeho obsah • dopady nové výše minimální mzdy do dalších právních předpisů.

Průměrný výdělek:
Určování pravděpodobného výdělku a možné spory s bývalými zaměstnanci a potvrzení o průměrném výdělku pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti • názorná ukázka čeho se má zaměstnavatel vyvarovat • průměrný výdělek u dohod o pracích mimo pracovní poměr • celá řada názorných příkladů

Srážky ze mzdy, platu nebo odměny v roce 2021:
Právní předpisy, které musí plátce mzdy či ostatních příjmů dodržovat • z jakých příjmů se musí provádět srážky • judikatura soudů k započitatelnosti zvláštních příjmů • dodržení zásady pořadí při provádění srážek – dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách z jeho mzdy, platu nebo odměny ve prospěch zaměstnavatele, exekuční tituly – soudní, správní, exekuční příkaz vydaný exekutorem – datové schránky • názorné ukázky jednotlivých exekučních příkazů, co je třeba sledovat, součinnost, co má obsahovat exekuční příkaz • nové nezabavitelné částky pro rok 2021 • vyživované osoby a jejich dokladovost podle občanského zákoníku • doporučené postupy jak tyto osoby dokladovat • insolvence fyzické osoby – součinnost plátce příjmu dlužníka s insolvenčním správcem • jednotlivé formy možného oddlužení • začátek insolvenčního řízení – povinnost plátce příjmu • prohlášení insolvence a konec insolvence fyzické osoby • součinnost zaměstnavatele s dalšími plátci příjmu povinného – předávání informací • povinný a příjmy od více plátců • názorné ukázky výpočtů srážek v roce 2021 • součinnost mezi plátcem příjmu povinného a exekutorem podle § 33 exekučního řádu • udělování informací o zaměstnanci a ochrana osobních dat • možné sankce • zkušenosti s komunikací s exekutory.

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2021:
Poplatníci pojistného, sazby pojistného a jeho odvody – termíny, tiskopisy • jak postupovat v případech chybného odvodu pojistného – opravné přehledy, názorné příklady a ukázky opravných přehledů • započitatelnost příjmů pro účely odvodu pojistného • pojistné u zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti a provedení práce v roce 2021 • podrobná ilustrace výpočtu pojistného – pojem malý rozsah • stanovení pojistného u statutárních orgánů • souběh příjmů u jednoho zaměstnavatele a odvod pojistného • možné sankce na pojistném • prominutí penále, určení pravděpodobné výše pojistného, splátky dlužného pojistného a penále • zdravotní pojištění a jednotlivé okruhy poplatníků pojistného • princip minimálního vyměřovacího základu • příklady na výpočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu.

Náhrada mzdy za prvních 14 dnů a nemocenské pojištění 2021:
Náhrada mzdy pro rok 2021 • povinnosti práce neschopného zaměstnance při vzniku jeho pracovní neschopnosti • výpočet náhrady – názorné ukázky výpočtu • kontrola dodržení režimu práce neschopného zaměstnance za prvních 14 dnů • příklady, vzor směrnice o postupu při kontrolách práce neschopného zaměstnance.

Nemocenské – posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění:
E-neschopenky! Pojmy ochranná lhůta, podpůrčí doba a rozhodné období v roce 2021 • vyplňování podkladů – tiskopis „Příloha k žádosti o …“ • praktická ukázka • jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění. Vzory jednotlivých tiskopisů pro uplatnění dávek nemocenského pojištění • povinnosti plátců pojistného v nemocenském pojištění • povinnosti práce neschopných zaměstnanců • povinnosti ošetřujících lékařů • sankce na nemocenském • výpočet dávek nemocenského pojištění 2021.

Další praktické informace:
Náhrady cestovních výdajů – výše stravného, zahraniční a tuzemské stravné 2021 • průměrné ceny pohonných hmot • vnitřní firemní předpisy k poskytování náhrad cestovních výdajů. Archivace účetních dokladů. Archivační a skartační řád. Skartační protokol. Ochrana osobních údajů v personální a mzdové oblasti.

Dotazy a diskuze.

Určeno

Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Přínos/cíl

Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

Termíny

30. 9. 2021
Praha
30. 9. 2021
Online

Cenové varianty

210234X

zvýhodněná cena platná na přihlášky přijaté od 27. 7. 2021 včetně

2 590 Kč

1 990 Kč

cena bez s DPH

3 134 Kč

2 408 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo