Nový zákon o odpadech – jaké změny přináší vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Klíčové změny v povinnostech původců odpadů při nakládání s odpady od roku 2021.

Lektoři

Ing. Eva Směšná

Ing. Eva Směšná

Detail lektora

Termín

14. 10. 2021; 9:00–15:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

6

+

2 590 Kč

3 134 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

Právní rámec nakládání s odpady:
• zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy,
• metodické pokyny MŽP.

Stručný přehled povinností původce (zákon).

Podrobnosti soustřeďování odpadu:
• prostředky pro soustřeďování odpadu,
• soustřeďování na volné ploše,
• soustřeďování sedimentů.

Dokumentace k odpadu:
• informace o osobě a odpadu,
• základní popis odpadu,
• vzorkování odpadu,
• přechodná ustanovení.

Vedení evidence odpadů a ohlašování:
• změny ve vedení průběžné evidence původce; školy, obce,
• ohlašování odpadů a zařízení,
• nová katalogová čísla a evidenční kódy,
• přechodná ustanovení.

Podrobnosti k přepravě odpadů:
• podmínky pro vnitrostátní přepravu odpadů,
• podmínky přeshraniční přepravy.

Podrobnosti k obecnímu systému:
• stručný přehled zákonných povinností,
• oddělený sběr papír, plast, sklo, kovy, biologicko rozložitelné odpady, nebezpečný odpad,
• výpočet podílu odděleně soustředěných složek KO,
• podmínky pro předání k energetickému využití a k odstranění,
• přechodná ustanovení.

Změny při komunitním kompostování:
• technické podmínky provozu,
• technologické podmínky,
• vedení provozního deníku, evidence, ohlašování,
• přechodná ustanovení.

Přehled povinností při nakládání s některými odpady:
• nebezpečné odpady – označování, ohlašování,
• stavební materiály a odpady – povinnosti, přechod odpad/neodpad,
• přechodná ustanovení,
• nakládání s odpadními oleji, odpady rtuti, PCB.

Stručný přehled povinností provozovatele zařízení (zákon).

Požadavky na provoz zařízení k nakládání s odpadem:
• obsah provozního řádu a provozního deníku,
• požadavky na vážení odpadu,
• informační cedule zařízení,
• označování mobilních zařízení,
• identifikace zařízení, obchodníka, skladu,
• přidělování samostatných identifikačních čísel zařízení.

Nové podmínky pro sběr kovových odpadů:
• podmínky sběru a přepravy,
• kamerový systém, školení,
• identifikace fyzických osob, způsob plateb,
• nový způsob vedení evidence odpadů,
• přechodná ustanovení,
• stručný přehled povinností původce.

Podrobnosti využívání odpadu:
• definice inertní odpad, recyklát,
• podmínky zasypávání; obsah škodlivin,
• podmínky využívání strusky k zasypávání,
• podmínky energetického využívání odpadu.

Podrobnosti odstraňování odpadu:
• podmínky odstraňování odpadu,
• podmínky ukládání odpadu na skládky,
• zákazy, výjimky při skládkování odpadu,
• zákazy, výjimky při skládkování odpadu od roku 2030,
• skládkování technologických odpadů.

Stručný přehled požadavků pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady:
• technické a technologické požadavky na vybavení a provoz,
• ověření účinnosti hygienizace,
• kritéria pro ukončení odpadového režimu při kompostování,
• přechodná ustanovení.

Stručný přehled požadavků pro nakládání s kaly z ČOV:
• podmínky soustřeďování a označování,
• technické podmínky použití upravených kalů,
• program použití kalů,
• monitoring kalů,
• přechodná ustanovení.

Stručný přehled požadavků nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče.

Dotazy a diskuze.

Určeno

Seminář je určen pracovníkům odpadových firem, podnikovým ekologům, poradcům v oblasti ochrany životního prostředí a dalším zájemcům o tuto problematiku, kteří se potřebují zorientovat v nových povinnostech v odpadovém hospodářství a zavést je do podnikové praxe i s ohledem na jejich provedení novou vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpadem.

Přínos/cíl

Zákon č. 541/2020 Sb.vstoupil v platnost již 1. 1. 2021 avšak jeho prováděcí vyhláška je účinná teprve od 7. 8. 2021.
Nejste si jisti jak aplikovat v praxi některé povinnosti nového zákona o odpadech?
Odpovědi byste měli hledat v textu nové vyhlášky.
Na našem semináři vám přiblížíme, jak znění některých ustanovení zákona důležitých pro původce odpadů a provozovatele zařízení upřesňuje nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady.
Vedle přehledu základních povinností původce odpadů budou podrobněji probrány zejména nové podmínky pro soustřeďování, shromažďování či skladování odpadů v podniku, co se změnilo v označování odpadů anebo co musí obsahovat doklad doprovázející odpad a odkdy tyto povinnosti budou platit.
Také probereme novinky při vedení evidence odpadů včetně nových kódů pro nakládání s odpadem a jejich ohlašování. Zmíníme také problematiku přepravy odpadů, využití nebo jejich odstranění. U všech témat vysvětlíme přechodná ustanovení vyhlášky a jejich návaznost na zákona.

Závěrem zmíníme základní povinnosti provozovtelů zařízení a jejich návaznost na prováděcí vyhlášku, a co všechno vyhláška ještě upravuje.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

Termíny

14. 10. 2021
Praha
14. 10. 2021
Online

Cenové varianty

2105070

2 590 Kč

cena bez s DPH

3 134 Kč

cena s DPH

210507A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4 921 Kč

cena bez s DPH

5 954 Kč

cena s DPH

210507B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

6 993 Kč

cena bez s DPH

8 462 Kč

cena s DPH

210507C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8 806 Kč

cena bez s DPH

10 655 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo