MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam online)

Lektoři

Vladislava Dvořáková, DiS.

Vladislava Dvořáková, DiS.

Detail lektora

K odběru od

16. 2. 2015

Program

PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLAST:
• Druhy pracovněprávních vztahů a dopad zúčtování těchto vztahů do mzdových nákladů – odvod zdravotního a sociálního pojištění – pracovní poměr a dohody konané mimo pracovní poměr.
• Dovolená – její nárok – kalendářní rok a alikvótní část, krácení dovolené, mzdové příplatky ze ZP a nad ZP.
• Přesčasová práce a náhradní volno, pracovní pohotovost, překážky v práci, průměrný výdělek – co vše spadá do průměrného výdělku, ukončení pracovního poměru – zrušení pracovního poměru ve zkušební době v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.
• Odstupné dle ZP a nad ZP – dopad do mzdových nákladů.
• Konkurenční doložka – její možné podmínky a její zúčtování na mzdové účtárně.
• Potvrzení o zaměstnání, srážky ze mzdy a jejich proces v organizaci – jejich pořadí – externí srážky a vnitrofiremní srážky ze mzdy.
• Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – změny v zákoně o zaměstnanosti – plnění OZP za kalendářní rok.

MZDOVÁ OBLAST:
• Daň z příjmů ze závislé činnosti – prohlášení, daňové slevy, daňové zvýhodnění v roce 2015, příjmy osvobozené od daně, RZD – roční zúčtování.
• Potvrzení o zdanitelných příjmech a potvrzení o průměrném měsíčním čistém výdělku pro PÚ.
• Dopad pracovněprávního vztahu cizince do oblasti sociálního, zdravotního pojištění a daňové nerezidenství u cizince.
• Zdravotní pojištění – ohlašovací povinnost, sazby, odvod, měsíční přehledy, minimální vyměřovací základ, neplacené volno – neplacené volno a neomluvená absence – změny.
• Sociální pojištění – ohlašovací povinnost, sazby, odvod, měsíční přehledy, maximální vyměřovací základ, nemocenské pojištění – účast, zaměstnání malého rozsahu, náhrada za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, příloha k žádosti o dávky, vyměřovací základ, rozhodné období, vyloučené doby, ochranná lhůta, podpůrčí doba.
• Důchodové spoření – účast, sazba, odvod, měsíční hlášení, maximální vyměřovací základ, samovyměření, penále, úroky z prodlení – ukončení důchodového spoření.
• Důchodové pojištění a ELDP – dopad do ELDP zadávání pracovně právních vztahů do SW – souběhy, četnost v daném roce.
• Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele – kdo spadá do zákonného pojištění zaměstnavatele.

Určeno

URČENO:
Zaměstnancům zodpovědným za personální práci – personalistům, kumulovaným pozicím personalista – mzdový účetní, vedoucím zaměstnancům.

PŘÍNOS:
Po absolvování on-line kurzu budete vědět, čím vším jsou z personální oblasti ovlivňované mzdové náklady.

+

1 950 Kč bez DPH

2 360 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Cenové varianty

D1542020

1 950 Kč

cena bez DPH

2 360 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo