Mzdová problematika v roce 2021 a 2022

Lektoři

Zdeněk Křížek

Zdeněk Křížek

Detail lektora

K odběru od

19. 10. 2021

+

1 950 Kč bez DPH

2 360 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

• MZDA, PLAT ODMĚNA v roce 2021: Zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem, odměnou • Nařízení vlády o nejnižší úrovni minimální zaručené mzdě a postupy zaměstnavatelů při odměňování zaměstnanců mzdou – formy odměňování 2021. Nařízení vlády o odměňování zaměstnanců platem od roku 2021 • mzdové výpočty u zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem, odměnou • podrobné příklady – příplatky za práci přesčas, svátek, víkend, noc, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, odměna za pohotovost • směnné provozy a příplatky • nenárokové složky – odměny, prémie, osobní příplatek, jako nenároková složka – plat • příplatek za vedení, další příplatky u platu • názorné příklady. Na co se zaměřují kontrolní orgány z pohledu dodržování daných právních předpisů při odměňování zaměstnanců.

• PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK: Stanovení průměrného výdělku – rozhodné období, započitatelnost příjmů, hodinový a měsíční průměrný výdělek – příklady na výpočet průměrného výdělku příplatek • pravděpodobný výdělek • zjišťování průměrného výdělku ve zvláštních případech – započitatelnost příjmů zúčtovaných do jiného rozhodného období než čtvrtletí • průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti • průměrný výdělek versus úřad práce • názorné ukázky výpočtů. Pro jaké účely se průměrný výdělek zjišťuje. Náhrady mzdy ze čtvrtletí do následujícího čtvrtletí a výpočet průměrného výdělku.

• DOVOLENÁ: Nejdůležitější informace v oblasti poskytování dovolené. Názorné ukázky složitějších výpočtů – mateřská dovolená a dovolená, převod dovolené z roku do roku následujícího, směnné provozy a dovolená, dodatková dovolená, krácení dovolené …

• SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU, ODMĚNY: Nejdůležitější základní informace v oblasti srážek – okruh příjmů, které podléhají srážkám, uzavírání dohod o srážek ze mzdy, platu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, pořadí prováděných srážek, charakter pohledávek – nepřednostní, přednostní, výpočty srážek od 2021. Oddlužení fyzické osoby a povinnosti plátce příjmu povinného. Názorné ukázky výpočtů.

• VÝPOČTY POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ pro rok 2021: Povinnosti plátce pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – tiskopisy, termíny • výpočet pojistného na SZ a ZP – příklady • specifické výpočty u zdravotního pojištění – kategorie pojištěnců, výpočet pojistného z minimálního vyměřovacího základu • dopočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu • vyměřovací základ • započitatelnost příjmů • maximální vyměřovací základ a pojistné. Řešení přeplatků a nedoplatků pojistného. Opravné přehledy – jak řešit chyby v odvodu pojistného. Příklady. Dávky nemocenského pojištění – ošetřovné – důležité informace s ohledem na zásadní změny, kdo má nárok na ošetřovné, výpočet a výše dávky, podpůrčí doba.

• DŮLEŽITÉ INFORMACE: Režim zaměstnanců, kteří pracují z domova a poskytování benefitů těmto zaměstnancům – stravenky, stravenkový paušál. Doplnění § 317 Zákoníku práce – výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele – bude-li schváleno. Další dílčí změny. Praktické poznatky s poskytováním stravenkového paušálu– výhody, nevýhody, riziko diskriminace z pohledu výše stravenkového paušálu, daňová uznatelnost. Vnitřní firemní předpis, jako nástroj, jak se vyhnout z pohledu zaměstnavatele problémům. Aktuality s odkazem na přijatá další opatření v rámci pandemické situace a posledního vývoje legislativy ve mzdové oblasti ke dni konání akce.

POZNÁMKA:
Přístupové údaje obdržíte do tří pracovních dnů od připsání platby na náš bankovní účet.

Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz.

Určeno

URČENO:
Zkušeným mzdovým účetním, personalistům a zaměstnancům, kteří chtějí zpracovávat mzdovou agendu správně.

PŘÍNOS:
Na školení proberete řadu problematických příkladů, s kterými se v praxi můžete setkat. Budete moci konzultovat svoje obtížné případy a obdržíte obsáhlý materiál s celou řadou ukázek mzdových výpočtů.

Cenové varianty

Z2140220

1 950 Kč

cena bez DPH

2 360 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo