MS Access – úvod do světa databází

Prezenčně

Lektoři

Lektoři MCT (Microsoft Certified Trainer) firmy NICOM, a.s.

Lektoři MCT (Microsoft Certified Trainer) firmy NICOM, a.s.

Detail lektora

Termín

27. – 28. 6. 2022; 9:00–16:00

Místo konání

NICOM, a. s., Zenklova 32/28, 180 00 PRAHA 8 - Libeň

Počet výukohodin

12

Program

• Seznámení s principy databází, základy návrhu relačních databází.
• Založení prázdné databáze, tvorba tabulek bez dat a importem dat, opakované přidávání externích dat, uložení importů, propojení s jinými soubory.
• Tvorba tabulek a typy vazeb mezi nimi (relace), integrita dat, náhrada integrity dat rozvíracím seznamem.
• Režim návrhu a nastavení vlastností tabulek a jednotlivých polí – primární klíč tabulky, velikost pole, povinná pole, formát, výchozí hodnota, ověřovací pravidlo, maska (zástupné symboly).
• Datové typy jednotlivých polí tabulek a jejich klíčová role v databázích.
• Práce s tabulkou v zobrazení datového listu, řazení, filtrování (zástupné symboly), souhrny, vyhledávání, vnořené datové listy, formátování.
• Vytváření výběrových dotazů pomocí průvodce a editace v režimu návrhu, vlastnosti dotazu, uložené řazení a filtrování, parametrický dotaz, tvorba jednodušších výrazů v počítaných polích (vzorce a funkce), souhrnný a křížový dotaz.
• Vytváření formulářů pomocí průvodce a editace v režimu návrhu, změna zdroje formuláře, zamykání polí, změna pořadí pro vyplnění, přidávání dalších polí.
• Způsoby zobrazení formuláře a jeho formátování, použití podmíněného formátování.
• Pomocné výpočty v prázdných, nově vložených formulářových polích.
• Vytváření tiskových sestav pomocí průvodce, a editace v režimu návrhu, změna zdroje tiskových sestav, způsoby zobrazení tiskových sestav a jejich formátování, vzhled stránky před tiskem, podmíněné formátování, souhrny a seskupení v sestavě.
• Export objektů databáze do MS Excel.
• Vytvoření navigačního automaticky spouštěného formuláře pro rychlé přepínání cílových formulářů a tiskových sestav.

ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE V RÁMCI ABSOLVOVANÉHO OBSAHU KURZU

Určeno

Kurz je určen těm uživatelům, kteří chtějí proniknout do světa databází, seznámit se s grafickým prostředím aplikace MS Access a naučit se efektivně používat vytvořené databázové objekty.

Přínos/cíl

Co se naučíte:
• Orientovat se v dokončené databázi.
• Nastavit automatické spouštění navigačního formuláře a převést databázi do formátu souboru s ochranou změny systému databáze.
• Logiku návrhu jednodušších databází. Vytvoříte prázdnou databázi a naučíte se v ní založit tabulky prázdné bez dat nebo vzniklých importem dat.
• Provedeme vás pravidelně opakovaným přidáváním externích dat, uložením opakujících se importů a propojením tabulek s jinými soubory.
• Jak vytvořit návrh vlastní databáze propojením tabulek pomocí vazeb mezi jejími poli.
• Naučíte se typy relací, integritu dat, náhradu integrity dat pomocí rozvíracího seznamu.
• Řadit a filtrovat v tabulkách v režimu datový list.
• Osvojíte si v režimu návrhového zobrazení nastavení struktury a vlastností tabulek, základních pilířů databáze. Nastavit velikost pole, formát, vytvořit vstupní masku, ověřovací pravidlo, indexaci, výchozí hodnotu a vynutit zadání hodnoty.
• Doplnit vlastnosti celé tabulky (nejčastěji ověření dat podmínek mezi poli).
• Orientovat se v bohaté nabídce datových typů jednotlivých polí tabulek a jejich klíčových rolích v databázích.
• Vytvářet výběrové dotazy pomocí průvodce. V režimu navrhování si osvojíte jejich možnosti: uložené řazení a filtrování, parametrický dotaz.
• Tvorbu jednodušších výrazů v počítaných polích (vzorce a funkce) a souhrnné a křížové dotazy.
• Navázat na vytvořené dotazy formuláře použitím průvodce a jejich editaci v návrhovém zobrazení.
• Změnu zdroje formuláře, zamykání polí, změnu pořadí polí při vyplňování, dodatečné přidávání dalších polí, způsoby zobrazení formuláře a jeho formátování.
• Použít podmíněné formátování ve formulářích a sestavách.
• Navázat na vytvořené dotazy tiskové sestavy použitím průvodce a editaci v návrhovém zobrazení. Změnit zdroje tiskových sestav, způsoby zobrazení a formátování, podmíněné formátování.
• Tisknout souhrny a seskupení v sestavě.
• Export dat do známých formátů (PDF, Excel, …) a uložení exportu.
• Závěrečnou finalizaci vytvořením navigačního, automaticky spouštěného formuláře pro rychlé přepínání cílových formulářů a tiskových sestav.

Poznámka

V ceně kurzu příručka ke školení; občerstvení (koláčky, chlebíčky, káva, čaj).

Kurz je realizován partnerskou společností NICOM a.s.

Kurzovné nelze z tohoto důvodu platit v hotovosti a není možné uplatnit případné slevy.

• V případě, že bude vyhlášen zákaz konání prezenčních kurzů, bude se tento kurz konat online •

Dopravní spojení

Metro B – Palmovka nebo tramvaje č. 1, 3, 6, 8, 10, 14, 16, 24 a 25 do zastávky Palmovka, Zenklovou ulicí cca 100 m směrem od centra.

Kurz se v tomto termínu nekoná a další termín zatím nebyl vypsán.

Potřebuji poradit

Termíny

27. 6. 2022
Praha

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo