Konference DAŇOVÝ ŘÁD 2022 – XXII. ročník procesního daňového práva

Sleva Prezenčně Konference

Záštitu nad konferencí převzalo Odvolací finanční ředitelství.

Lektoři

MVDr. Milan Vodička

MVDr. Milan Vodička

Detail lektora

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.

Detail lektora

Dalších 6 lektorů

Termín

7. – 8. 11. 2022; 9:00–16:00

Místo konání

HOTEL OLYMPIK – ARTEMIS, U Sluncové 71/14, 186 76 PRAHA 8

Počet výukohodin

11

Program

1. den • 7. 11. 2022
9:00–11:00 • Vztah trestního práva a daňového řízení • JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. a JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.

11:30–13:00 • Vyhledávací činnost x daňová kontrola a dopady nesprávného postupu správce daně v této oblasti
• Mgr. Lenka Krupičková, LLM.
• rozlišení jednotlivých postupů v daňovém řízení,
• problematika záměny vyhledávací činnosti a kontrolních postupů,
• vyhledávací činnost a dokazování (zejména participace třetích osob na vyhledávací činnosti),
• možnosti ochrany,
• následky procesně vadného postupu správce daně.

14:00–16:00 • Přeplatek v širších souvislostech • Ing. Miloslav Kopřiva
• den vzniku přeplatku – rozporuplná judikatura NSS,
• možnosti správce daně nevyhovět žádosti o vrácení vratitelného přeplatku – nejasná legislativa,
• dodatečné přiznání k DPH – vrácení přeplatku bez žádosti, nebo na žádost?,
• úspěch daňového subjektu v řízení před soudem – za jakých podmínek vzniká a kdy se vrací přeplatek?,
• registrovaný daňový subjekt – lze vrátit přeplatek jinak, než bezhotovostně?,
• převod přeplatku – hmotně právní daňové dopady.

2. den • 8. 11. 2022
9:00–11:00 • Neprokázaný dodavatel ve světle rozsudku KemwaterProchemie • Ing. Tomáš Hajdušek a Mgr. Bc. David Švancara

11:30–13:00 • Daňový podvod, neprokázání uskutečnění zdanitelného plnění, zneužití práva, disimulace právního úkonu
• Mgr. Jiří Gottwald

14:00–16:00 • Novinky z IT oblasti • MVDr. Milan Vodička
• (ne)použitelnost prostého elektronického podpisu,
• problémy digitální identity u cizinců,
• změny v oblasti datových schránek.

Určeno

Pro daňové a účetní poradce, pracovníky státní správy a další odbornou veřejnost.

Přínos/cíl

Konference se bude jako obvykle zabývat nejaktuálnějšími spornými otázkami mezi daňovými subjekty a státní správou se zaměřením na správu daní. I v letošním dvacátém druhém ročníku podchytíme aktuální témata, která jsou předmětem diskuzí odborné veřejnosti. Pokračujeme v tradici – u vybraných témat nabízíme místo samostatného přednášejícího více lektorů z „opačných stran barikády“ (soudce, daňový poradce, pracovník státní správy) pro zajištění více úhlů pohledu na danou problematiku.
Snahou letošní konference je opět hledání hranice mezi potřebou státní správy zajistit řádný výběr daní na straně jedné a zachování práv daňových subjektů na straně druhé.
Z letošních témat můžeme zmínit např. otázky vztahu trestního práva a daňového řízení viděné pohledem soudce Nejvyššího správního soudu a advokátky.
V další přednášce se budeme věnovat hranicím mezi vyhledávací činností a daňovou kontrolou včetně dopadů nesprávného postupu v této oblasti.

V odborných diskuzích se poslední dobou často řeší otázka oprávněnosti nároku na odpočet DPH v případě neprokázání dodavatele, a to zejména v návaznosti na rozsudky Soudního dvora EU a Nejvyššího správního soudu ve věci Kemwater ProChemie, pokusíme se proto zprostředkovat pohled odborníků ze státní správy i daňových poradců.

Při sporech o daň z přidané hodnoty bývají někdy zaměňovány pojmy: daňový podvod, neprokázání uskutečnění zdanitelného plnění, zneužití práva, disimulace právního úkonu ad. V tomto příspěvku se zaměříme na rozdíly mezi těmito pojmy.

V neposlední řadě probereme novinky z IT oblasti v otázkách (ne)použitelnost prostého elektronického podpisu, problémů digitální identity u cizinců či změnách v oblasti datových schránek.
Pozornost bude věnována i dalším aktuálním tématům z oblasti správy daní. Cílem konference je výměna názorů ze všech zúčastněných stran, proto kromě daňových poradců přednáší i zástupci finančních orgánů, Nejvyššího správního soudu, krajského soudu ad.

Ing. Zdeněk Burda (daňový poradce, člen sekce správy daní KDP ČR)
Odborný garant konference a moderátor.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení včetně oběda a sborník konference.

Ubytování si účastníci zajišťují sami (e-mail: reservation@olympik.cz), www.olympik.cz.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Dopravní spojení

Metro B – Invalidovna nebo tramvaje č. 3, 8 a 24 do zastávky Invalidovna, ulicí K Olympiku směrem od centra a za hotelem Olympik doprava ulicí U Sluncové. Placené parkování je možné na hotelovém parkovišti, karty vydává recepce hotelu.

+

6 590 Kč bez DPH

5 490 Kč bez DPH

6 643 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

7. 11. 2022
Praha

Cenové varianty

220591X

cena pro první přihlášené platná na přihlášky přijaté do 10. 10. 2022 včetně

6 590 Kč

5 490 Kč

cena bez DPH

7 974 Kč

6 643 Kč

cena s DPH

220591Q

cena pro pracovníky státní správy a samosprávy

4 090 Kč

cena bez DPH

4 949 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

15. 8. 2022

Praha

53.5 hod

17 800 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

15. 8. 2022

Praha

7 hod

2 690 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

15. 8. 2022

Online

7 hod

2 690 Kč

cena bez DPH

Online

15. 8. 2022

Online

53.5 hod

17 800 Kč

cena bez DPH

Online

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo