Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2022

KDP ČR Online

Volný cyklus šesti seminářů, které lze absolvovat i samostatně.

Podrobnější informace o on-line výuce najdete níže v POZNÁMCE.

Lektoři

Ing. Václav Benda

Ing. Václav Benda

Detail lektora

Ing. Jiří Nesrovnal

Ing. Jiří Nesrovnal

Detail lektora

Další 4 lektoři

Termín

16. – 20. 5. 2022

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

32.5

Program

1. seminář:
16. 5. 2022; 9:00–18:00 • Daň z přidané hodnoty pro rok 2022 – komplexní pohled • Ing. Václav Benda
Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH • vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů • vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2021 a 2022 • vymezení místa plnění při dodání zboží, včetně dodání zboží v řetězci, při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží • vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku • vymezení místa plnění při poskytování služeb v roce 2021 a 2022 • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa od 1. 7. 2021 • jednoúčelové a víceúčelové poukazy (vouchery) • vznik povinnosti přiznat daň a stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku • vystavování daňových dokladů • stanovení základu daně, výpočet a zaokrouhlování vypočtené daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů • sazby daně v roce 2021 a 2022 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně v roce 2021 a 2022 • uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně dodání a pořízení zboží v režimu skladu • uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní od 1. 7. 2021 • osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu • pravidla pro uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na změny a praktické problémy • přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně nových pravidel pro přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty • vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží a služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží • uplatňování nároku na odpočet daně, v roce 2021 a 2022 • zvláštní režim, pro cestovní službu a změny od 1. 1. 2022 • zvláštní režima pro prodej použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností • trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění • správa DPH v tuzemsku ve vazbě na novelu daňového řádu • podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení v roce 2021 a 2022 ve vazbě na formulářovou vyhlášku.

2. seminář:
17. 5. 2022; 9:00–16:00 • Daň z příjmů právnických osob pro rok 2022 – komplexní pohled • Ing. Jiří Nesrovnal
Aktuální daňové změny schválené v roce 2021 a 2022 • další vybrané daňové změny včetně výkladů a aktuální judikatury se zaměřením na oblast DPPO • Daňový balíček – zákon č. 609/2020 Sb. (zrušení superhrubé mzdy, změny v oblasti majetku, změny v oblasti zdaňování dluhopisů) • zpětné uplatnění daňové ztráty a další změny v oblasti daňové ztráty ve světle aktuální judikatury • novinky k datu konání přednášky.

3. seminář:
18. 5. 2022; 9:00–13:00 • Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2022 – komplexní pohled • lektor bude upřesněn
Aktuální stav legislativy • nové závěry Koordinačních výborů • předmět daně • osvobození od daně • jednotlivé dílčí základy daně • daňová evidence • paušální uplatnění výdajů a jejich omezení • příjmy ze spoluvlastnictví • solidární zvýšení daně • uplatnění daňového zvýhodnění na děti • slevy na dani • daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • dotace • úmrtí poplatníka • povinnost podat daňové přiznání • oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob.

4. seminář:
18. 5. 2022; 13:30–17:00 • Zdaňování příjmů právnických osob v mezinárodním kontextu pro rok 2022 – komplexní pohled • Ing. Václav Zíka
Aplikace výhod plynoucích ze smluv o zamezení dvojímu zdanění a zákona o daních z příjmů • daňové rezidentství • daňově transparentní entity • zdroj příjmů • stálá provozovna • dividendy, úroky a licenční poplatky • kontext pravidel EU • dopady projektu BEPS do smluv o zamezení dvojímu zdanění • zajištění daně versus srážková daň.

5. seminář:
19. 5. 2022; 9:00–16:00 • Daň z nemovitých věcí pro rok 2022 – komplexní pohled • Ing. Jana Procházková
Princip uplatňování zákona o dani z nemovitých věcí, resp. daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek • komentář ke stěžejním ustanovením zákona o dani z nemovitých věcí s výkladem vybraných stanovisek GFŘ • vybraná osvobození od daně • základ a sazba daně, tiskopisy přiznání k dani z nemovitých věcí • aktuálně k obecně závazným vyhláškám obcím • vybraná judikatura.

6. seminář:
20. 5. 2022; 9:00–14:00 • Spotřební daně, ekologická daň pro rok 2022 – komplexní pohled • Ing. Ivo Šulc
Principy uplatňování zákona o spotřebních a energetických (ekologických) daních • vznik daňové povinnosti • vznik povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň • osvobození od těchto daní a správu daně • obchody v rámci přeshraničního styku • prokazování zdanění vybraných výrobků (doklady).

Určeno

Cyklus seminářů je určen zkušeným finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

Přínos/cíl

Po absolvování seminářů získáte ucelený obraz o současném stavu a očekávaných změnách daňové legislativy. Lektoři vás upozorní na vybrané problematické oblasti v legislativě a praktickém životě.

Poznámka

Na jednotlivé semináře můžete vyslat jiné zaměstnance z jedné společnosti (jedno IČO). Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
+

11 840 Kč bez DPH

14 326 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

16. 5. 2022
Online

Cenové varianty

22A3440

včetně slevy ve výši 3 500 Kč při účasti na celém cyklu

11 840 Kč

cena bez DPH

14 326 Kč

cena s DPH

22A344A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

22 496 Kč

cena bez DPH

27 220 Kč

cena s DPH

22A344B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

31 968 Kč

cena bez DPH

38 681 Kč

cena s DPH

22A344C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

40 256 Kč

cena bez DPH

48 710 Kč

cena s DPH

22A3441

cena pro členy Komory daňových poradců ČR

10 340 Kč

cena bez DPH

12 511 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo