Jak na mzdy a platy v roce 2022

Online

Volný cyklus čtyř seminářů, které lze absolvovat i samostatně.

Podrobnější informace o on-line výuce najdete níže v POZNÁMCE.

Lektoři

JUDr. Helena Pelikánová

JUDr. Helena Pelikánová

Detail lektora

Ing. Monika Sušánková

Ing. Monika Sušánková

Detail lektora

Další 4 lektoři

Termín

21. – 23. 2. 2022

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

16.75

Program

1. seminář:
21. 2. 2022; 9:00–11:15
Zdravotní pojištění v roce 2022 • Jitka Luciani, Ing. Jana Čemusová
Změny v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2021 a změny platné od 1. 1. 2022 • změna zdravotní pojišťovny • zálohy OSVČ • možnosti elektronické komunikace se ZP • dlouhodobý pobyt v cizině • cizinecký prvek v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR.

2. seminář:
21. 2. 2022; 11:30–16:00
Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti v roce 2022 a roční zúčtování za rok 2021 • Ing. Monika Sušánková

Změny zákona o daních z příjmů ve vztahu k závislé činnosti pro zdaňovací období 2022:
• aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnosti,
• rozdíly mezi zálohou na daň a zvláštní sazbou daně podle aktuálního znění zákona,
• daňové zvýhodnění na dítě a jeho prokazování,
• stravenkový paušál,
• nová sleva na dani za zastavenou exekuci.

Vypořádání roční daňové povinnosti poplatníka za rok 2021:
• oprávnění pro provedení ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele,
• důvody pro podání daňového přiznání u zaměstnanců,
• žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň

Změny v tiskopisech vyúčtování a žádosti o roční zúčtování:
• zúčtování zvláštní sazby daně podáním daňového přiznání, jeho výhody,
• uplatňování a prokazování ročních slev – sleva na vyživovanou manželku (manžela), „školkovné“.

Daňové zvýhodnění na děti v ročním zúčtování:
• nezdanitelné části základu daně a jejich prokazování, snížení základu daně o platby pojistného na životní pojištění a doplňkové penzijní spoření, změny v uplatňování úroků z úvěru na bytové potřeby.

3. seminář:
22. 2. 2022; 9:00–16:30
9:00–13:00 • Nemocenské pojištění v roce 2022 • Mgr. Šárka Chotěborská

Novinky v systému NP: Dávky NP od roku 2022 (úprava podpůrčí doby u otcovské, rozšíření okruhu oprávněných osob u ošetřovného, změna podmínek u dlouhodobého ošetřovného, krizové ošetřovné) • nová informační povinnost vůči OSSZ od 1. 4. 2022 • aktuality při karanténě – karanténa (izolace) zaměstnance a jeho dítěte • očekávané novely – transpozice evropských směrnic do zákona o nemocenském pojištění.

Rekapitulace v nemocenském pojištění:

Účast na nemocenském pojištění = Okruh pojištěných osob • podmínky a průběh účasti na pojištění • zaměstnání malého rozsahu • dohody o provedení práce.
Dávky = Obecné podmínky nároku • výše dávek • způsob uplatnění nároku na dávky.
Organizace provádění pojištění = Organizace systému • úkoly zaměstnavatele • výplata dávek.

13:30–16:30 • Pojistné na sociální zabezpečení v roce 2022 • Mgr. Šárka Chotěborská
Aktuální legislativní situace: Změny číselných ukazatelů • Okruh poplatníků pojistného a odvod pojistného • vyměřovací základy • sazby pojistného • maximální vyměřovací základ, úhrn vyměřovacích základů • přehled o výši pojistného • přeplatky, nedoplatky • rozhodování o dluhu – výkazy nedoplatků a platební výměry • penále a úhrada pojistného a penále v splátkách od 1. 1. 2022 • promíjení penále • výkon rozhodnutí.

4. seminář:
23. 2. 2022; 9:00–13:00
Důchodové pojištění v roce 2021 a 2022 • JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Helena Pelikánová

Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění:
• přehled aktuálních předpisů regulujících oblast důchodového pojištění a předpisů souvisejících,
• okruh pojištěných osob podle právního stavu účinného v roce 2022,
• druhy důchodů a jejich výše,
vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2021 a od 1. 1. 2022, pravidla valorizace důchodů v roce 2022 (změny provedené zákonem č. 323/2021 Sb. a nařízením vlády č. 356/2021 Sb.),
• tzv. výchovné a jeho vliv na výši starobního důchodu.
Tzv. „předdůchod“ poskytovaný ze systému doplňkového penzijního spoření.

Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2022:
• příklady vyplňování ELDP – ELDP zaměstnanců pobírajících nově zavedené dávky nemocenského pojištění – „otcovská“ a dlouhodobé ošetřovné,
• vyloučené doby a omluvné důvody – vliv mimořádných opatření k zamezení šíření nemoci covid-19 na plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění (zejména zákon č. 133/2020 Sb. a zákon č. 438/2020 Sb. – prodloužení nároku na ošetřovné a související dopady do agendy ELDP),
• povinnost rozpočtení příjmů na ELDP při jejich dodatečném zúčtování za zpětné období,
• součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem,
• evidenční a archivační povinnost,
• ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců,
• zásady prokazování dob zaměstnání nezaznamenaných v evidenci ČSSZ,
• nejčastěji zjišťované nedostatky v plnění povinností zaměstnavatelů,
• využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění,
• možnosti prokazování dob zaměstnání chybějících v evidenci ČSSZ,
• důsledky porušení povinností zaměstnavatele na úseku důchodového pojištění (připomenutí úpravy správního trestátní).

Další zvažované změny.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Zkušeným mzdovým účetním, personalistům a všem ostatním, kteří potřebují mít v této oblasti aktuální a komplexní informace.

Přínos/cíl

Na cyklu seminářů získáte ucelený přehled aktuálních mzdových předpisů, které vám umožní správné vedení mzdové agendy v roce 2022.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
+

6 360 Kč bez DPH

7 696 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

21. 2. 2022
Online

Cenové varianty

22A3090

včetně slevy ve výši 2 000 Kč při účasti na celém cyklu

6 360 Kč

cena bez DPH

7 696 Kč

cena s DPH

22A309A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

12 084 Kč

cena bez DPH

14 622 Kč

cena s DPH

22A309B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

17 172 Kč

cena bez DPH

20 778 Kč

cena s DPH

22A309C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

21 624 Kč

cena bez DPH

26 165 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo