Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2021

Podrobnější informace o on-line výuce najdete níže v POZNÁMCE.

Lektoři

Ing. Jiří Vrba

Ing. Jiří Vrba

Detail lektora

KCU KDP ČR Online

Termín

20. 10. 2021; 9:00–14:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

5

+

2 490 Kč

3 013 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

Vymezení odborné literatury pro tématiku inventarizací.

Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku:
• formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes,
• zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti/nutnosti mimořádné inventarizace),
• ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – podmínka správnosti nabytí (pozbytí) majetku správně provedenou inventarizací,
• vlivy nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2014 („péče řádného hospodáře“ § 159 NOZ),
• příklady z praxe k provedení inventarizací (krádeže a vloupání, nákup podniku, přeměny, prodej, převody/vypořádání obchodního podílu, apod.).
• Možné alternativní postupy v reakci na případná omezení při provádění fyzických inventarizací (vyhlášení nouzového stavu/karantény, popř. jiné události hodné zřetele).

Vymezení zákonných povinností v aktuálním znění zákona/prováděcích předpisech: • výchozí požadavky dle zákona o účetnictví,
• rozšíření požadavků na provedení inventarizací,
• vyhláška o inventarizaci majetku a závazků – č. 270/2010 Sb., ve znění vyhl. č. 411/2017, s účinností od 1. 1. 2018 (vymezení účetních jednotek, kterých se tato vyhláška týká, případné využití pro metodickou podporu i u podnikatelů),
• prováděcí předpisy (vyhlášky č. 500, 504, 410 – pro různé typy účetních jednotek, české účetní standardy – pro různé typy účetních jednotek),
• aplikace v praxi – vyjmenované předpisy (různé přístupy vlastníků/formálnost postupů).

Obsah a forma vnitřní normy na provádění inventarizací:
• návod, jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy – možné podklady vyhláška č. 155/1971 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb., v aktuálním znění,
• reakce na rozvoj informačních technologií a výpočetní techniky ve vazbě na pořizování fyzických soupisů a výsledků vypořádání inventarizací (elektronické čtečky, drony, apod.),
• návaznosti na harmonogram roční účetní závěrky,
• přípravné práce,
• průběh inventarizací,
• vyhodnocení a proúčtování inventarizačních rozdílů.

Proúčtování inventarizačních rozdílů – praktické příklady:
• účetní a daňové dopady při zúčtování inventarizačních rozdílů,
• Interpretace Národní účetní Rady I-39 „Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku“,
• proúčtování záměn – správná dokumentace a proúčtování,
• problematika přirozených úbytků zásob (sestavení speciální normy),
• ZDP v platném znění, pokyn GFŘ D-22 k dani z příjmů,
• věcné a formální náležitosti – průkaznost celkové dokumentace.

Návody postupů inventarizací u jednotlivých okruhů majetku:
• specifika u aktiv (odepisovaná, neodepisovaná),
• specifika u pasiv,
• majetek cizí – v podrozvahové evidenci (novela § 30, odst. 8 zákona o účetnictví),
• majetek zapůjčený a vypůjčený – příklady z praxe.

Auditor – vymezení práv a povinností k problematice inventarizace:
• povinnosti vyplývající ze zákona č. 93/2009 Sb., ve znění pozdějších změn,
• obecné přístupy auditora,
• pravidla, podle kterých auditor ověřuje správnost postupů při inventarizacích,
• možné alternativy postupů při mimořádných událostech (např. vyhlášení nouzového stavu/karentény, popř. jiných událostí hodných zřetele),
• možné příklady zjištěných nesprávností a reakce na ně,
• vazby na výrok auditora z hledisek úplnosti, správnosti a průkaznosti provedených inventarizací.

Nedostatky zjišťované při provádění a vypořádání výsledků inventarizací:
• nedostatečná připravenost,
• neprůkaznost inventarizací,
• neúplnost inventarizací,
• proúčtování inventarizací – úroveň celkové dokumentace a průkaznost účetních záznamů,
• možné trestněprávní důsledky nedostatečné dokumentace (účetního záznamu) v souvislosti s proúčtováním výsledků inventarizací.

Zásadní očekávané změny v provádění inventarizací:
• návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví – stručný nástin koncepčního rámce.

Připravuje se paragrafové znění – předpoklad možné účinnosti…:
• předpoklad vzniku samostatné prováděcí vyhlášky k inventarizacím – snížení rozsahu povinností a formálních požadavků.

Diskuze a závěr:
• praktické příklady z praxe,
• jednotlivé typy odpovědností za škodu vyplývající ze zákoníku práce,
• možnosti vymáhání mank a škod,
• stanovení správné ceny pro vymáhání mank a škod,
• případy soudních vymáhání schodků na svěřených hodnotách,
• judikát: inventurní manko a DPH.

Určeno

Seminář je určen zejména účetním, pracovníkům účetních a poradenských firem, auditorům, ekonomickým pracovníkům, dále také manažerům a majitelům firem.

Přínos/cíl

Seminář vás seznámí s cíli, povinnostmi a postupy při inventarizaci a při vypořádání inventarizačních rozdílů. Odnesete si návod, jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy na provádění inventarizací a pravidla, jak se vypořádat s nedostatky zjištěnými při provádění a vypořádání výsledků inventarizací.

Poznámka

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací v případě potvrzené úhrady den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Termíny

20. 10. 2021
Praha
20. 10. 2021
Online

Cenové varianty

21A4780

2 490 Kč

cena bez s DPH

3 013 Kč

cena s DPH

21A478A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4 731 Kč

cena bez s DPH

5 725 Kč

cena s DPH

21A478B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

6 723 Kč

cena bez s DPH

8 135 Kč

cena s DPH

21A478C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8 466 Kč

cena bez s DPH

10 244 Kč

cena s DPH

21A4781

cena pro členy Komory daňových poradců ČR

1 990 Kč

cena bez s DPH

2 408 Kč

cena s DPH

21A4786

cena pro členy Komory certifikovaných účetních a členy Svazu účetních

1 990 Kč

cena bez s DPH

2 408 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo