Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů

Online

Potřebujete osvěžit komplexní pohled na dané téma nebo se připravujete na náročné zkoušky u KDP ČR? Pak je tento seminář určen právě vám…

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Lektoři

Ing. Ilona Součková

Ing. Ilona Součková

Detail lektora

Termín

17. 8. 2022; 14:30–18:30

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

4

Program

Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů pro podníkatele:
• dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů,
• způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením,
• technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku,
• účetní odpisování, komponentní odpisování, účetní odpisový plán,
• majetek účetně neodpisovaný.

Hmotný majetek z pohledu zákona o daních z příjmů:
• definice hmotného majetku, zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek a podlimitní dlouhodobý hmotný majetek,
• důsledky vyloučení nehmotného majetku z daňového zákona,
• pořízení hmotného majetku – stanovení vstupní ceny pro odpisování, vstupní cena pro odpisování majetku pořízeného na základě investiční dotace, vstupní cena majetku ve spoluvlastnictví, změněná vstupní cena,
• technické zhodnocení provedené na hmotném majetku, zvýšení hodnotové hranice pro technické zhodnocení,
• daňové odpisování hmotného majetku – odpisové skupiny, doba odpisování, uplatnění daňových odpisů, časový odpis, přerušení daňových odpisů,
• znovuzavenení mimořádných odpisů a technické zhodnocení majetku odpisovaném formou mimořádných odpisů,
• odpisování hmotného majetku předaného zřizovatelem k užívání příspěvkové organizaci zřízené obcí nebo krajem,
• zajištění úvěru nebo zápůjčky převodem vlastnického práva k hmotnému majetku,
• majetek vyloučený z odpisování, majetek získaný jako bezúplatný příjem (dříve děděním a darováním),
• daňový režimu finančního leasingu,
• výklad nehmotného majetku a jeho technického zhodnocení – zahrnování účetních odpisů do základu daně z příjmů,
• vyřazení hmotného majetku, uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových nákladů, vyřazení majetku v důsledku nepotřebnosti, prodeje, škody, částečné vyřazení hmotného majetku, zmařené investice,
• limitace daňových nákladů při prodeji majetku – prodej pozemků, prodej majetku u veřejně prospěšných poplatníků, prodej majetku neodpisovaného.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Přínos/cíl

Na semináři se seznámíte se správnými postupy při pořizování, odpisování a vyřazování hmotného a nehmotného majetku.

Poznámka

Seminář je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“ a jeho modulu „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

+

1 990 Kč bez DPH

2 408 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

17. 8. 2022
Online

Celý cyklus

15. 8. 2022

Online

53.5 hod

17 800 Kč

cena bez DPH

Online

Cenové varianty

22A4350

1 990 Kč

cena bez DPH

2 408 Kč

cena s DPH

22A435A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

3 781 Kč

cena bez DPH

4 575 Kč

cena s DPH

22A435B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5 373 Kč

cena bez DPH

6 501 Kč

cena s DPH

22A435C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

6 766 Kč

cena bez DPH

8 187 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

15. 8. 2022

Praha

53.5 hod

17 800 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

15. 8. 2022

Praha

7 hod

2 690 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

15. 8. 2022

Online

7 hod

2 690 Kč

cena bez DPH

Online

15. 8. 2022

Online

53.5 hod

17 800 Kč

cena bez DPH

Online

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo