Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů

Online

Vhodné nejen jako součást přípravy na náročné zkoušky u KDP ČR, ale i pro ty, kteří si potřebují osvěžit komplexní pohled dané téma.

Podrobnější informace o on-line výuce najdete níže v POZNÁMCE.

Lektoři

Ing. Ilona Součková

Ing. Ilona Součková

Detail lektora

Termín

16. 2. 2022; 14:30–18:30

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

4

Program

Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů pro podníkatele:
• dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů,
• způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením,
• technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku,
• účetní odpisování, komponentní odpisování, účetní odpisový plán,
• majetek účetně neodpisovaný.

Hmotný majetek z pohledu zákona o daních z příjmů:
• definice hmotného, podlimitní dlouhodobý hmotný majetek, důsledky vyloučení nehmotného majetku z daňového zákona,
• pořízení hmotného majetku – stanovení vstupní ceny pro odpisování, vstupní cena pro odpisování majetku pořízeného na základě investiční dotace, vstupní cena majetku ve spoluvlastnictví, změněná vstupní cena,
• technické zhodnocení provedené na hmotném majetku,
• daňové odpisování hmotného majetku – odpisové skupiny, doba odpisování, uplatnění daňových odpisů, časový odpis, přerušení daňových odpisů,
• odpisování hmotného majetku předaného zřizovatelem k užívání příspěvkové organizaci zřízené obcí nebo krajem,
• odpisování hmotného majetku vloženého členskou obcí do dobrovolného svazku obcí,
• majetek vyloučený z odpisování, majetek získaný jako bezúplatný příjem (dříve děděním a darováním),
• daňový režimu finančního leasingu,
• výklad nehmotného majetku a jeho technického zhodnocení – definice, zahrnování účetních odpisů do základu daně z příjmů,
• vyřazení hmotného majetku, uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových nákladů, vyřazení majetku v důsledku nepotřebnosti, prodeje, škody, částečné vyřazení hmotného majetku, zmařené investice,
• limitace daňových nákladů při prodeji majetku – prodej pozemků, prodej majetku u veřejně prospěšných poplatníků, prodej majetku neodpisovaného.

Mimořádná pozornost bude věnována posledním legislativním změnám účinným v roce 2020 a 2021.

Diskuze, zodpovězení dotazů.

Určeno

Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Přínos/cíl

Na semináři se seznámíte se správnými postupy při pořizování, odpisování a vyřazování hmotného a nehmotného majetku.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
+

1 990 Kč bez DPH

2 408 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

16. 2. 2022
Online

Celý cyklus

14. 2. 2022

Online

53.5 hod

16 900 Kč

cena bez DPH

Online

Cenové varianty

22A0460

1 990 Kč

cena bez DPH

2 408 Kč

cena s DPH

22A046A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

3 781 Kč

cena bez DPH

4 575 Kč

cena s DPH

22A046B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5 373 Kč

cena bez DPH

6 501 Kč

cena s DPH

22A046C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

6 766 Kč

cena bez DPH

8 187 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo