GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line)

Lektoři

Mgr. Ludvík Kummer

Mgr. Ludvík Kummer

Detail lektora

K odběru od

24. 10. 2017

+

1 950 Kč bez DPH

2 360 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

• Úvod do webináře, stručné vysvětlení pramenů evropského práva, vysvětlení základních pramenů sekundárního evropského práva, rozdíl mezi směrnicemi a nařízeními.
• Smysl a účel Nařízení.
• Stručné připomenutí tuzemské stávající právní úpravy a jejích hlavních zásad.
• Věcná působnost Nařízení, výjimky.
• Místní působnost Nařízení.
• Nové pojmy obsažené v Nařízení a jejich výklad.
• Zásady zpracovávání osobních údajů podle Nařízení a výjimky.
• Výklad pojmu zákonnost zpracovávání osobních údajů.
• Souhlas subjektu údajů a jeho náležitosti, speciální podmínky souhlasu nezletilých.
• Pojem zvláštní kategorie osobních údajů, porovnání se současnou právní úpravou.
• Podmínky pro zpracovávání zvláštních osobních údajů a výjimky z nich.
• Povinnosti správce osobních údajů a výjimky.
• Práva subjektu údajů a výjimky z nich.
• Povinnosti zpracovatele osobních údajů.
• Způsoby zabezpečení osobních údajů.
• Ohlašovací povinnost při porušení zabezpečení osobních údajů.
• Posouzení ochrany osobních údajů – obligatorní a fakultativní.
• Pověřenec osobních údajů, jeho postavení, úkoly a odpovědnost.
• Předávání osobních údajů do třetích zemí, kritéria bezpečnosti.
• Možnosti právní ochrany subjektů osobních údajů.
• Sankční ustanovení.
• Některé výkladové otázky Nařízení.

Určeno

URČENO:
Především pracovníkům compliance, podnikovým právníkům a dalším osobám zodpovědným za soulad s regulací, pracovníkům oddělení IT a informační bezpečnosti, pracovníkům HR a všem, kteří mají zájem získat přehled o novém evropském právním rámci ochrany osobních údajů a jeho praktických dopadech na správce a zpracovatele.

PŘÍNOS:
Cílem webináře je seznámení se s novým právním rámcem ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který byl přijat s cílem hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Výklad se zaměřuje na teoretická východiska nařízení a to jak na smyl a účel nařízení, tak na samotné povinnosti při zacházení s osobními údaji. Včetně povinných kontrol a sankcí při porušení pravidel. Aplikaci nařízení pro konkrétní oblasti se bude věnovat některý z příštích webinářů v závislosti na tom, jak bude nařízení implementováno v ČR – na základě výkladových stanovisek pracovní skupiny.

Cenové varianty

Z1740290

1 950 Kč

cena bez DPH

2 360 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo