DPH v roce 2022 – speciálka

Online + záznam

Program zohlední aktuální legislativní vývoj k datu konání semináře.

Podrobnější informace o on-line výuce najdete níže v POZNÁMCE.

Lektoři

Ing. Václav Benda

Ing. Václav Benda

Detail lektora

Termín

1. – 2. 3. 2022; 9:00–16:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

12

Program

• základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
• vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů od 1. 7. 2021,
• vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2021 a 2022,
• vymezení místa plnění při dodání zboží, včetně dodání zboží v řetězci, při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží,
• vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku od 1. 7. 2021,
• vymezení místa plnění při poskytování služeb v roce 2021 a 2022,
• rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa od 1. 7. 2021,
• jednoúčelové a víceúčelové poukazy (vouchery),
• vznik povinnosti přiznat daň a stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku,
• vystavování daňových dokladů,
• stanovení základu daně, výpočet a zaokrouhlování vypočtené daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů,
• sazby daně v roce 2021 a 2022,
• osvobození od daně bez nároku na odpočet daně v roce 2021 a 2022,
• uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně dodání a pořízení zboží v režimu skladu,
• uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní od 1. 7. 2021,
• osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu,
• pravidla pro uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na změny a praktické problémy,
• přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně nových pravidel pro přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty,
• vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží a služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží,
• uplatňování nároku na odpočet daně, v roce 2021 a 2022,
• zvláštní režim, pro cestovní službu a změny od 1. 1. 2022,
• zvláštní režim pro prodej použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností,
• trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění,
• správa DPH v tuzemsku a změny od 1. 1. 2021ve vazbě na novelu daňového řádu,
• podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení v roce 2021 a 2022 ve vazbě na formulářovou vyhlášku.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Seminář je určen pro daňové poradce, auditory, účetní a pro další zkušené odborníky z oblasti uplatňování DPH.

Přínos/cíl

Seminář bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře.
Lektor vás seznámí zejména se změnami zákona o DPH, které byly provedeny v průběhu roku 2021 a  změnami zákona o DPH, které by měly nabýt účinnosti v průběhu roku 2022.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 3 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Kurz se v tomto termínu nekoná a další termín zatím nebyl vypsán.

Potřebuji poradit

Termíny

1. 3. 2022
Online

Doporučujeme

17. 5. 2022

Praha

12 hod

5 390 Kč

cena bez DPH

IES Prezenčně

17. 5. 2022

Online

12 hod

5 390 Kč

cena bez DPH

Online + záznam IES

17. 5. 2022

Praha

48 hod

18 190 Kč

cena bez DPH

IES Prezenčně

17. 5. 2022

Praha

4 hod

2 190 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo