DPH v roce 2021 a připravované změny pro rok 2022 – speciálka pro zkušené

Volný cyklus tří on-line seminářů, které lze absolvovat i samostatně.

Lektoři

Ing. Jiří Klíma

Ing. Jiří Klíma

Detail lektora

Bc. Marta Šťastná

Bc. Marta Šťastná

Detail lektora

Ing. Marika Voženílková

Ing. Marika Voženílková

Detail lektora

KDP ČR

Termín

8. – 10. 11. 2021; 9:00–16:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

18

+

6 270 Kč

7 587 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

1. den
8. 11. 2021; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2021 a připravované změny pro rok 2022 – pro zkušené • Ing. Jiří Klíma
Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně) • povinná a dobrovolná registrace za osobu identifikovanou (§§ 6g, 6i, 6h, 97a) • místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených • přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69 • výklad k Informaci GFŘ k osvobození od daně u přepravy při dovozu a vývozu a u služeb přímo vázaných na vývoz a dovoz • daňový doklad při vývozu zboží (33a) • rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16) • povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku, nový § 24 • vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71 g, uvádění do daňových přiznání • souhrnného hlášení podle § 102, daňová přiznání • zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně (§ 108 odst. 1 písm. d) • novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti, podle legislativního stavu ke dni konání semináře.

Další změny účinné od 1. 1. 2021 a očekávané změny pro rok 2022.

2. den
9. 11. 2021; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2021 a připravované změny pro rok 2022 – speciálka pro zkušené • Ing. Marika Voženílková
• problematika registrace a identifikovaných osob,
• ekonomická činnost s místem plnění v tuzemsku, fikce úplaty, dopady nezařazení majetku do obchodního majetku pouze pro účely DPH, vklady majetku, příklady, příklady
• běžný režim X reverse chargé,
• dlouhodobý majetek a jeho korekce,
• základu daně, opravy základu a výše daně,
• osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně,
• problematika nároku na odpočet daně,
• korekční mechanismy v příkladech,
• odpočty u registrací a deregistrací,
• manka a škody,
• problematika ručení, nespolehlivých plátců a nespolehlivých osob,
• kontrolní hlášení a nejčastější chyby
• judikatura a její aplikace v praxi.

Další změny účinné od 1. 1. 2021 a očekávané změny pro rok 2022.

3. den
10. 11. 2021; 9:00–16:00 • DPH v roce 2021 v příkladech a připravované změny pro rok 2022 – pro zkušené (workshop) • Bc. Marta Šťastná
Očekávané změny pro rok 2022 • praktický dopad novely DPH 2021 • předmět daně v problematických případech – tuzemská plnění, převod staveb, nájmy, rozdíl mezi osvobozeným plněním a režimem reverse charge a dopad do praxe • poměrný a krácený nárok na odpočet v příkladech • vynětí z předmětu daně • úprava a vyrovnání odpočtu • místo plnění u služeb, praktické příklady • intrakomunitární plnění v praxi • registrace • cizí měny • přiznání k DPH – praktické příklady.

Dotazy a diskuze.

Určeno

Pro zkušené daňové poradce a finanční účetní, ekonomy, podnikatele.

Přínos/cíl

Cyklus on-line přednášek bude zaměřen na problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře.
Budete seznámeni se změnami zákona o DPH, které se připravují s účinností od ledna 2022.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

Termíny

8. 11. 2021
Praha

Cenové varianty

2107110

včetně slevy ve výši 1 500 Kč při účasti na celém cyklu

6 270 Kč

cena bez s DPH

7 587 Kč

cena s DPH

210711A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

11 913 Kč

cena bez s DPH

14 415 Kč

cena s DPH

210711B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

16 929 Kč

cena bez s DPH

20 484 Kč

cena s DPH

210711C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

21 318 Kč

cena bez s DPH

25 795 Kč

cena s DPH

2107111

cena pro členy Komory daňových poradců ČR

5 270 Kč

cena bez s DPH

6 377 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo