DPH v roce 2021 a připravované změny pro rok 2022 – speciálka pro zkušené

Volný cyklus tří on-line seminářů, které lze absolvovat i samostatně.

Novela zákona o DPH, která upravuje elektronické obchodování, je účinná 1. 10 2021.
Tím došlo k rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS), k zavedení nových pravidel pro provozovatele elektronických rozhraní a také ke zrušení osvobození u dovozu zboží nízké hodnoty.

Lektoři

Ing. Jiří Klíma

Ing. Jiří Klíma

Detail lektora

Bc. Marta Šťastná

Bc. Marta Šťastná

Detail lektora

Ing. Marika Voženílková

Ing. Marika Voženílková

Detail lektora

KDP ČR

Termín

8. – 10. 11. 2021; 9:00–16:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

18

+

6 270 Kč

7 587 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

1. den
8. 11. 2021; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2021 a připravované změny pro rok 2022 – pro zkušené • Ing. Jiří Klíma
Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně) • povinná a dobrovolná registrace za osobu identifikovanou (§§ 6g, 6i, 6h, 97a) • místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených • přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69 • výklad k Informaci GFŘ k osvobození od daně u přepravy při dovozu a vývozu a u služeb přímo vázaných na vývoz a dovoz • daňový doklad při vývozu zboží (33a) • rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16) • povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku, nový § 24 • vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71 g, uvádění do daňových přiznání • souhrnného hlášení podle § 102, daňová přiznání • zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně (§ 108 odst. 1 písm. d) • novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti, podle legislativního stavu ke dni konání semináře.

Další změny účinné od 1. 1. 2021 a očekávané změny pro rok 2022.

2. den
9. 11. 2021; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2021 a připravované změny pro rok 2022 – speciálka pro zkušené • Ing. Marika Voženílková
• problematika registrace a identifikovaných osob,
• ekonomická činnost s místem plnění v tuzemsku, fikce úplaty, dopady nezařazení majetku do obchodního majetku pouze pro účely DPH, vklady majetku, příklady, příklady
• běžný režim X reverse chargé,
• dlouhodobý majetek a jeho korekce,
• základu daně, opravy základu a výše daně,
• osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně,
• problematika nároku na odpočet daně,
• korekční mechanismy v příkladech,
• odpočty u registrací a deregistrací,
• manka a škody,
• problematika ručení, nespolehlivých plátců a nespolehlivých osob,
• kontrolní hlášení a nejčastější chyby
• judikatura a její aplikace v praxi.

Další změny účinné od 1. 1. 2021 a očekávané změny pro rok 2022.

3. den
10. 11. 2021; 9:00–16:00 • DPH v roce 2021 v příkladech a připravované změny pro rok 2022 – pro zkušené (workshop) • Bc. Marta Šťastná
Očekávané změny pro rok 2022 • praktický dopad novely DPH 2021 • předmět daně v problematických případech – tuzemská plnění, převod staveb, nájmy, rozdíl mezi osvobozeným plněním a režimem reverse charge a dopad do praxe • poměrný a krácený nárok na odpočet v příkladech • vynětí z předmětu daně • úprava a vyrovnání odpočtu • místo plnění u služeb, praktické příklady • intrakomunitární plnění v praxi • registrace • cizí měny • přiznání k DPH – praktické příklady.

Dotazy a diskuze.

Určeno

Pro zkušené daňové poradce a finanční účetní, ekonomy, podnikatele.

Přínos/cíl

Cyklus on-line přednášek bude zaměřen na problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře.
Budete seznámeni se změnami zákona o DPH, které se připravují s účinností od ledna 2022.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

Termíny

8. 11. 2021
Praha

Cenové varianty

2107110

včetně slevy ve výši 1 500 Kč při účasti na celém cyklu

6 270 Kč

cena bez s DPH

7 587 Kč

cena s DPH

210711A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

11 913 Kč

cena bez s DPH

14 415 Kč

cena s DPH

210711B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

16 929 Kč

cena bez s DPH

20 484 Kč

cena s DPH

210711C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

21 318 Kč

cena bez s DPH

25 795 Kč

cena s DPH

2107111

cena pro členy Komory daňových poradců ČR

5 270 Kč

cena bez s DPH

6 377 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo