Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2021 – XXVI. ročník

Doplňkový dobrovolný program pro volný čas nabídne:
Vystoupení sester Havelkových, autogramiádu nového románu Milana Skály, živou hudbu v podání Marka Nágla a maškarní rej.

Lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

Ing. Vlastimil Bachor

Detail lektora

Ing. Blanka Mattauschová

Ing. Blanka Mattauschová

Detail lektora

Mgr. Michal Vrajík

Mgr. Michal Vrajík

Detail lektora

Termín

25. – 27. 11. 2021

Místo konání

HOTEL ASTRA, Bedřichov 10, 543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN

Počet výukohodin

16

+

6 990 Kč

8 458 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

25. 11. 2021 (Čt)
11:00–17:00 • Výkon funkce statutárního orgánu a dopady změn zákona o korporacích do praxe, smlouvy o výkonu funkce a souběh funkcí
• Mgr. Michal Vrajík
• statutární orgán – pojem,
• vznik a zánik členství ve statutárním orgánu,
• povinnosti člena statutárního orgánu a péče řádného hospodáře,
• odpovědnost člena statutárního orgánu za škodu a pracovní úraz člena statutárního orgánu,
• smlouva o výkonu funkce, její uzavírání a schvalování, její povinné náležitosti,
• souběh funkcí podle současné judikatury Nejvyššího soudu,
• pracovní smlouva člena statutárního orgánu, její uzavírání a schvalování, její povinné náležitosti a použitelná právní úprava,
• odměna člena statutárního orgánu,
• benefity člena statutárního orgánu a bonusové složky odměny,
• místo výkonu funkce člena statutárního orgánu,
• pracovní doba, doba odpočinku a dovolená v případě člena statutárního orgánu,
• překážky v práci na straně člena statutárního orgánu,
• skončení výkonu funkce, odstupné, konkurenční doložka,
• vnitřní předpisy a člen statutárního orgánu.

26. 11. 2021 (Pá)
10:00–17:00 • Aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob a změny schválené zejména od roku 2021 a připravované pro rok 2022
• Ing. Vlastimil Bachor
K aktuální legislativě a připomenutí nejdůležitějších posledních změn ve zdaňování příjmů právnických osob:
• uplatnění daňové ztráty zpětně,
• úpravy ve zdaňování dluhopisů,
• stravenkový paušál a srovnání s režimem stravenek,
• zvýšení limitu pro oznámení příjmů plynoucích do zahraničí podléhajících srážkové dani, včetně příjmů osvobozených od daně,
• zvýšení hranice pro hmotný majetek,
• aktivace pravidel pro mimořádné odpisy v 1. a 2. OS,
• nehmotný majetek opět jen podle účetnictví,
• zvýšení odpočtu darů na veřejně prospěšné účely.

Rozinky:
• z  z úprav výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně,
• k  z majetku
– výrobek plnící funkci stavby – § 108 stavebního zákona,
– vybrané interpretace NUR – dotace, zaevidování majetku,
– průvodce správným postupem při technickém zhodnocení provedeném nájemcem nad rámec nájemného,
– inventura daňového režimu pohledávek a dodanění neuhrazených dluhů.

Mzda a plnění vedle mzdy/benefity – klíčové znaky pro rozlišení a na co si dát pozor při poskytování benefitů.

Nezapomeneme ani na zajímavé judikáty a příspěvky na KV KDP.

27. 11. 2021 (So)
9:00–13:00 • Vybrané otázky z oblasti DPH a připravované změny v roce 2022
• Ing. Blanka Mattauschová
• změny v oblasti DPH v roce 2021, včetně souvisejících metodických informací a výkladů,
• nová pravidla v oblasti DPH u elektronického obchodování (e-commerce) od 1. 7. 2021 – konkrétní příklady z praxe,
• aktuální diskutované problémy v oblasti DPH,
• významná judikatura NSS a SDEU,
• připravované změny zákona o DPH pro rok 2022 a následující.

Další očekávaný vývoj v oblasti DPH, a to i na úrovni EU.

Určeno

Pro auditory, daňové poradce, účetní poradce, vedoucí účtáren a pokročilejší klienty v oblasti podvojného účetnictví a daní.

Přínos/cíl

Na tradičním výjezdním semináři se budeme věnovat novinkám a vybraným problematickým oblastem v účetnictví a daních platných v roce 2021 a seznámíme vás s připravovanými změnami pro rok 2022.
Cílem semináře je také seznámení s dopady novely zákona o obchodních korporacích do výkonu funkce statutárního orgánu společnosti.

Poznámka

Cena zahrnuje kurzovné, celodenní občerstvení, podkladové materiály a doprovodný program. Obdržíte potvrzení o absolvování kurzu. Ubytování zajistíme, účastníci si ho hradí sami. Více informací o ubytování naleznete zde: www.hotel-astra.cz/cs/ubytovani-hotel-spindleruv-mlyn-ubytovani Pro požadavky na rezervaci ubytování a další dotazy pište na realizace@vox-kurzy.cz.

Dopravní spojení

Z Vrchlabí po silnici 295, na začátku Špindlerova Mlýna odbočit doleva Lesní ulicí a pokračovat Horskou.

Termíny

25. 11. 2021
Špindlerův Mlýn

Cenové varianty

2105200

6 990 Kč

cena bez s DPH

8 458 Kč

cena s DPH

210520A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

13 281 Kč

cena bez s DPH

16 070 Kč

cena s DPH

210520B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

18 873 Kč

cena bez s DPH

22 836 Kč

cena s DPH

210520C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

23 766 Kč

cena bez s DPH

28 757 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo