Bankrotní a bonitní modely finanční analýzy

Prezenčně

Workshop, praktické příklady různých firem.
Budeme počítat různé bonitní i bankrotní modely.

Lektoři

Ing. Veronika Lencová, Ph.D., MBA

Ing. Veronika Lencová, Ph.D., MBA

Detail lektora

Termín

27. 6. 2023; 9:00–16:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

6

Program

SOUSTAVY POMĚROVÝCH UKAZATELŮ – BONITNÍ MODELY
Soustavy ukazatelů a přesnější finanční analýza:
• Du Pontův rozklad ukazatelů, praktický příklad,
• bankrotní a bonitní modely finanční analýzy hodnotící likviditu ve společnosti,
• Altmanův model Z-score, praktické příklady a jak ho využít pro českou legislativu,
• Beermanova diskriminační funkce, praktické využití u výrobních podniků,
• Index důvěryhodnosti, praktické příklady a jak ho využít,
• Index celkové výkonnosti,
• Aspekt Global Rating,,
• IN indexy ( Index IN95, IN99, IN01, IN05),
• Kralickův Quick test, praktické příklady a jak ho využít,
• další modely, kde si přesně a na praktických příkladech rozebereme jaké bonitní a bankrotní modely se hodí, právě pro vaši firmu…

Základní termíny finanční analýzy:
• podstata a postup finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu,
• finanční výkazy v ČR a jiných zemích (profit and loss, balance sheet, cash flow),
• struktura aktiv a pasiv,
• struktura výkazu zisku a ztrát, jejich omezení, praktické procvičení.

Metody finanční analýzy:
• interpretace zjištěných hodnot,
• trendová a strukturální analýza a jejich vypovídací schopnost,
• praktické využití.

Rozdílové ukazatele likvidity:
• ČPK, ČPP, ČPPF,
• praktické procvičení,
• ukazatele hospodářského výsledku zisku a jeho pojetí ve výkazu zisku a ztrát v ČR,
• úrovně zisku pro účely finanční analýzy – EBIT, EBT, EAT
• přidaná hodnota.

Ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA):
• jejich využití ve finanční analýze,
• problémy jejich výpočtu a využití,
• praktické příklady,
• další ukazatele na bázi údajů finančních výkazů.

POMĚROVÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY

Poměrové ukazatele a jejich význam:
• ukazatele rentability (profitability ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE
• jejich praktický výpočet a interpretace
• praktické procvičení.

Ukazatele likvidity (liquidity ratios):
Cash ratio, quick ratio, current ratio – praktické procvičení.

Ukazatele aktivity (asset utilization ratios):
• rychlost obratu,
• doba obratu,
• obratový cyklus peněz,
• ukazatele krytí stálých aktiv,
• praktické procvičení.

Ukazatele zadluženosti (debt ratio):
• ukazatele věřitelského rizika (debt ratio),
• koeficient samofinancování (equity ratio),
• ukazatele dluhové schopnosti podniku (interest coverage, debt service coverage).
Odpovědi na dotazy.

Určeno

Seminář je určen zejména pro finanční manažery, pracovníky controllingových oddělení a analytiky.
Je určen všem, kteří se chtějí naučit lépe finančně řídit firmu a nejen předpovídat, ale i rozumět jednotlivým změnám ve firmě.

Přínos/cíl

Na semináři se seznámíte s jednotlivými bonitními a bankrotními modely a dozvíte se, kdy je používat a proč.
Ověříte si výhody a nevýhody bankrotních a bonitních modelů, které jsou daleko přesnější než pouhé použití finanční analýzy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

+

2 890 Kč bez DPH

3 497 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

27. 6. 2023
Praha
27. 6. 2023
Online

Cenové varianty

2302660

2 890 Kč

cena bez DPH

3 497 Kč

cena s DPH

230266A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5 491 Kč

cena bez DPH

6 644 Kč

cena s DPH

230266B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

7 803 Kč

cena bez DPH

9 442 Kč

cena s DPH

230266C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

9 826 Kč

cena bez DPH

11 889 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo