Anti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů

Podrobnější informace o on-line výuce najdete níže v POZNÁMCE.

Lektoři

Ing. Zita Drábková Ph.D., MBA

Ing. Zita Drábková Ph.D., MBA

Detail lektora

KCU KDP ČR Online

Termín

4. – 5. 8. 2021; 9:00–14:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

10

+

4 990 Kč

6 038 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

1.den:
• účetní chyby versus účetní podvody ve světle legislativy,
• motivy manipulace účetních výkazů,
• možnosti a meze v kontextu věrného a poctivého obrazu účetnictví,
• metody kreativního účetnictví – window dressing, mimobilanční financování
• kvalita ekonomického rozhodování základě účetních výkazů: informační asymetrie – pohled vlastníků, potenciálních investorů a věřitelů, Corporate Governance a ostatních uživatelů,
• dopady technik kreativního účetnictví do finanční analýzy.

2. den:
• nástroje metody detekce účetních chyb a podvodů – měření rizika manipulace účetních výkazů, role auditorů a forenzního účetnictví,
• Cresseyho trojúhelník podvodu – pohled pachatele,
• CFEBT trojúhelník rizika podvodu – pohledu uživatele účetních výkazů,
• celosvětové kauzy účetních skandálů – případové studie vybraných společností (Enron, Worldcom, Siemens…),
• případová studie detekce a vyhodnocení rizik účetních chyb a podvodů – CFEBT trojúhelník rizika účetních chyb a podvodů.

Doporučujeme vaší pozornosti publikaci lektorky:
“Kreativní účetnictví a účetní podvody” (vyd. 9/2017, nakl. Wolters Kluwer) nebo pokračování knihy „ANTI FRAUD SYSTÉM A RIZIKO ÚČETNÍCH CHYB A PODVODŮ – Nástroje efektivního rozhodování uživatelů účetních výkazů“ (vyd. 2/2020).

Určeno

On-line seminář je určen zejména ekonomickému a finančnímu managementu, auditorům, podnikovým právníkům a ostatní zájemcům, kteří se zajímají o téma kvality účetních výkazů nebo na základě účetních výkazů činí svá rozhodnutí.

Přínos/cíl

V podmínkách české účetní legislativy je účetní jednotka regulována prostřednictvím zákona o účetnictví, vyhlášek provádějících tento zákon a Českými účetními standardy. Vezmeme-li v úvahu připravenou novou koncepci účetnictví, která vychází z principů Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), nabývá porozumění variability použití metod a zodpovědnosti účetních jednotek při posuzování jednotlivých účetních situací na zcela novém významu.

Kreativní účetnictví (creative accounting) můžeme chápat jako úpravu účetnictví dle záměrů jeho tvůrců, často s cílem lepší prezentace účetní jednotky v účetních výkazech nebo daňové optimalizace. Může se jednat o využití metod kreativního účetnictví s pozitivním dopadem nebo úmyslné zkreslení účetních výkazů s cílem uvést nepravdivou informaci, úmyslné opomenutí významné informace nebo předstírání neexistujícího.

Na on-line semináři se seznámíte s metodami kreativního účetnictví využívané v kontextu věrného a poctivého zobrazení účetnictví a současně za jeho hranicí v podobě účetních chyb a podvodů.
Současně se dozvíte o nejčetnějších rizikových oblastech v účetnictví včetně dopadů rizik do vypovídací schopnosti účetních výkazů, hodnocení finančního zdraví společností, daní a trestněprávních rizik.

Poznámka

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací v případě potvrzené úhrady den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Termíny

4. 8. 2021
Online

Cenové varianty

2007770

4 990 Kč

cena bez s DPH

6 038 Kč

cena s DPH

200777A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

9 481 Kč

cena bez s DPH

11 472 Kč

cena s DPH

200777B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

13 473 Kč

cena bez s DPH

16 302 Kč

cena s DPH

200777C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

16 966 Kč

cena bez s DPH

20 529 Kč

cena s DPH

2007771

cena pro členy Komory daňových poradců ČR

4 190 Kč

cena bez s DPH

5 070 Kč

cena s DPH

2007776

cena pro členy Komory certifikovaných účetních a členy Svazu účetních

4 190 Kč

cena bez s DPH

5 070 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo