Kolektivní vyjednávání – konference v novém kabátě

Všechny, co se podílí na kolektivním vyjednávání a mají ve své kompetenci komunikaci s odborovou organizací srdečně zveme na letošní 4. ročník konference: Kolektivní vyjednávání s odbory, firemní kultura a sociální dialog – aneb jak vyjednávat v době inflační, který budeme pořádat v novém kabátě Návštěvnického centra Bernard v Humpolci 20. října.

Proč se účastnit

Těšit se můžete na prakticky orientovaný výklad v kombinaci s panelovou diskuzí. Předcházející ročníky konference pořádané od roku 2020 byly hodnoceny velmi kladně – byl oceňován nejen aktuální obsah, ale také velice úzké propojení s praxí a konstruktivní debata účastníků.

I letošní „postcovidový“ ročník přinese zhodnocení kolektivního vyjednávání, tentokrát za rok 2021/2022 a výhled na očekávání roku 2023. Aktuálnost tohoto setkání je podložena současným turbulentním stavem – růstem inflace a navýšením mzdových požadavků, zejména ze strany odborů.

  • stěžejní networking pro zaměstnavatele a odbory,
  • praktická řešení,
  • konstruktivní přístup,
  • postupy v průběhu kolektivního vyjednávání,
  • růst inflace a cen energií vs. požadavky na revizi kolektivních smluv,
  • prostor pro hledání oboustranně vyhovujících kompromisů,
  • odbory vs. zaměstnavatelé = hledání shody a sociální dialog.

Seznámíte se s praktickým řešením i postupy v průběhu kolektivního vyjednávání a získáte prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností. Dozvíte se, jak postupovat při sporech při jednání o uzavření kolektivní smlouvy a jak při průběžném jednání s odborovými organizacemi. Budete upozorněni na časté chyby zaměstnavatelů a dozvíte se, jak se jim vyvarovat.

Řečníci konference

Mgr. Vladimír Černý – rozhodce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání.

Josef Šindelka – HR a business consultant, kouč s dlouholetou zkušeností z HR leader pozic v mezinárodních společnostech.

Ing. Pavel Puff – obchodní ředitel společnosti TREXIMA, spol. s r.o.

Ing. Jiří Halbrštát – Marketing, PR & Candidate Sourcing Director ManpowerGroup s.r.o.

Jiří Vrablec – místopředseda sekce chemie, Odborový svaz ECHO

Za účasti manažerů z praxe a dalších odborníků:

Ing. Linda Kostrůnková (HR manager Nexen Tire Europe s.r.o.)
Mgr. Lenka Štíbrová, MBA (personální ředitelka Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.)
pí Simona Malečková Černá (Tesco Stores ČR a.s.)
p. František Škrdlant (National HR Director & Regional IP Director; Valeo Compressor Europe s.r.o.)
Ing. Lenka Klanduchová (Head of HR AGC Automotive Czech a.s.)

Program

9:00–9:10 • Zahájení, úvod • Mgr. Vladimír Černý a Josef Šindelka

9:10–10:00 • Kolektivní vyjednávání pohledem odborů v roce 2022/2023, zahraniční zkušenosti • p. Jiří Vrablec (OS ECHO)
• aktuální situace v kolektivním vyjednávání,
• problematika vyšších kolektivních smluv,
• srovnání se zahraničním kolektivním vyjednáváním.

10:00–11:00 • Mzdy a benefity ve světle nestability posledních tří let • Ing. Pavel Puff (TREXIMA, spol. s r.o.)
• výkonnost ekonomiky a odměňování,
• situace na trhu práce a její dopad (především) na mzdy,
• porovnání vývoje mezd a platů, situace v regionech,
• inflace, inflace, inflace…,
• změny v oblasti benefitů,
• na co se ještě připravit.

11:00–12:00 • Polední přestávka (oběd)

12:00–14:00 • Kolektivní vyjednávání pohledem zaměstnavatelů a odborníků • Mgr. Vladimír Černý
• zhodnocení kolektivního vyjednávání 2022 a výhled na rok 2023 z pohledu zaměstnavatelů,
• inflace – požadavky odborů na růst mezd, dopady do platných kolektivních smluv, jak se prakticky připravit na kolektivní vyjednávání,
• komunikace zaměstnavatele v průběhu kolektivního vyjednávání se zaměstnanci – jak informovat o průběhu kolektivního vyjednávání, argumentace postupu a stanovisek zaměstnavatele, jakých chyb se vyvarovat během kolektivního vyjednávání,
• definice a praxe z pohledu – co je projednávání, právo na informace, spolurozhodování s odborovou organizací,
• zprostředkovatel a jeho role při neúspěšném kolektivním vyjednávání – popis celého postupu,
• připravované změny v pracovním právu z pohledu směrnic a nařízení EU dotýkající se možných situací ve vztahu ke komunikaci s odbory ve firmě pro roky 2022-2023.

14:00–14:15 • Přestávka

14:15–15:15 • Pracovní trh 2022, výhled pro rok 2023 • Ing. Jiří Halbrštát (ManpowerGroup s.r.o.)
• revoluce na trhu práce – jak naplnit neobsaditelná místa a zaměstnat neuplatnitelné uchazeče o práci,
• transformace české ekonomiky a trhu práce – v důsledku technologické revoluce začínají velké přesuny zaměstnanců, hrozí vysoká nezaměstnanost?,
• pandemie zrychlila změnu preferencí zaměstnanců a potřeb zaměstnavatelů; co zaměstnanci chtějí, jak se stát dnes zajímavým zaměstnavatelem a jak žádaným zaměstnancem.

15:15–17:00 • Panelové diskuze a výměna zkušeností z kolektivního vyjednávání:

Firemní kultura a sociální dialog • moderuje Josef Šindelka (HR a business consultant, kouč)

Výměna zkušeností z kolektivního vyjednávání a výhledem do dalších let 2022 až 2023 • moderuje Mgr. Vladimír Černý (poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání)R

Konferenci pořádámeNávštěvnickém centru Bernard v Humpolci 20. 10. 2022 od 9:00 do 17:00.

Partneři konference

Tým VOX | 9. 8. 2022

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo