fbpx

Daňový profesionál® – jednotlivé kurzy i komplet

Komplexní pohled na daňový systém ČR, aktuální informace a jejich praktické využití. Cyklus kurzů je vhodný pro daňové poradce, auditory, účetní a ekonomy a soudní znalce, kteří nemohou bez průběžného vzdělávání a znalosti aktuální legislativy kvalitně vykonávat praxi. 

20 seminářů

odborný výklad, příklady a případové studie pro vaši praxi

vhodná forma přípravy ke kvalifikačním zkouškám u KDP ČR

15 lektorů

studijní materiály, odborné publikace a další praktické i odborné tipy

možnost získat mezinárodní certifikát IES po absolvování testu

139 hodin výuky

pro daňové poradce, auditory, účetní, ekonomy, soudní znalce a další

cyklus pořádáme jednou za pololetí v průběhu 20 školících dnů

Kompletní cyklus

  • Ucelený komplexní pohled
  • Zvýhodněná cena za komplet
  • Možnost získání certifikátu IES

Jeden z šesti modulů

  • Modul = skupina seminářů
  • Komplexní pohled v rámci modulu
  • Podrobnosti o modulech níže

Pouze konkrétní seminář

  • Zpravidla jednodenní program
  • Pouze téma, které potřebujete
  • Barevně oddělené dle modulů níže

6. 2. 2023 Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko

Bc. Marta Šťastná povede kurz na téma průřezově problematická místa zákona o DPH v aktuálním znění ke dni konání semináře …číst více

10. 2. 2023 Právní minimum pro daňové poradce

Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D. povede seminář, který vás seznámí se základní orientací v nejdůležitějších právních odvětvích. Absolvováním získáte …číst více 

7. 2. 2023 Zákon o daních z příjmů – právnické osoby

Ing. Ilona Součková povede kurz na téma ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a jak správně vypočítat daňovou …číst více

13. 2. 2023 Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv

Ing. Václav Zíka povede kurz na téma ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů …číst více

8. 2. 2023 DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi

Bc. Marta Šťastná povede kurz na téma aktuální podoba uplatňování DPH ve vztahu k …číst více

13. 2. 2023 Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců

Ing. Radek Neužil, LL.M. povede kurz na téma informace nezbytné pro řádný výkon činnosti …číst více

9. 2. 2023 Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy

Mgr. Magdaléna Vyškovská povede seminář určený pro každého, kdo se zabývá problematikou …číst více

14. 2. 2023 Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby

 Ing. Jan Vorlíček povede kurz na téma část zákona o daních z příjmů týkající se fyzických osob. Součástí výkladu budou novely zákona k uvedené problematice …číst více

9. 2. 2023 Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů

Ing. Ilona Součková povede kurz na téma správné postupy při pořizování, odpisování a vyřazování …číst více

15. 2. 2023 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Mgr. Markéta Hlavinová povede kurz na téma vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci …číst více

21. – 22. 2. 2023 Daňový řád, daňový systém ČR

Bc. Zdeněk Vondrák představí seminář pro daňové poradce, auditory, účetní a ekonomy, soudní znalce v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat svoji praxi.

Po absolvování semináře se budete umět orientovat v aktuálním daňovém procesu a získáte přehled o připravovaných změnách a seznámíte se s poslední novelou Daňového řádu …číst více

6. 3. 2023 Daň z příjmů právnických osob (příklady)

Bc. Marta Šťastná představí kurz, na kterém se naučíte příklady nejen vyřešit, ale jejich řešení i zdůvodnit a opřít o příslušná zákonná ustanovení …číst více

7. 3. 2023 Daň z příjmu fyzických osob (příklady)

Ing. Zdeněk Burda vám poskytne ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a jak správně vypočítat daňovou povinnost …číst více

8. 3. 2023 Daň z přidané hodnoty (příklady)

Bc. Marta Šťastná vás provede průřezem zákona o DPH v praktických příkladech, počítáním obratu, povinností registrace, předmětem a základem daně, opravy základu daně …číst více

Malé daně – výklad zákonů (čtvrtý modul)

14. – 16. 3. 2023 Semináře ve čtvrtém modulu jsou určeny daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi. Modul se skládá ze čtyř seminářů, které je možné absolvovat samostatně.

Zobrazit modul →

14. 3. 2023 Zákon o spotřebních daních a ekologická daň

Ing. Ivo Šulc uvede seminář určený pro ekonomické pracovníky firem, daňové poradce, účetní a management podnikatelské sféry, kteří se více či méně setkávají s …číst více

15. 3. 2023 Zákon o dani z hazardních her

JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. uvede seminář, na kterém získáte přehled o hlavních principech zdanění hazardních her. Dozvíte se odpovědi na otázky vyvstávající při …číst více

15. 3. 2023 Zákon o dani silniční

Ing. Julie Vasko povede seminář, na kterém získáte ucelený pohled na daň silniční. Výklad zákona bude veden s provazbou na vybraná související ustanovení, pojmy …číst více

16. 3. 2023 Zákon o dani z nemovitých věcí

Ing. Jan Koreček Na semináři si osvojíte znalosti v problematice daně z nemovitých věcí, ověříte si správné postupy při zpracování daňového přiznání pro jednotlivé …číst více

Výklad účetnictví a účetní příklady I. (pátý modul)

21. – 22. 3. 2023 Kurz je určen pro účetní, daňové poradce, auditory a jejich asistenty a ekonomy. Obsahem je ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně. Modul tvoří jeden dvoudenní seminář.

Zobrazit modul →

21. – 22. 3. 2023 Výklad účetnictví a příklady účetní I.

Ing. Jana Pilátová povede seminář, kde si osvojíte nejdůležitější České účetní standardy (ČÚS), celkovou koncepci finančního účetnictví, vzájemné vazby mezi účetnictvím a daněmi a výklad nejčastěji používaných Českých účetních standardů (ČÚS),

.

celkovou koncepci finančního účetnictví, vzájemné vazby mezi účetnictvím a daněmi, výklad nejčastěji používaných Českých účetních standardů (ČÚS), a to i ve vazbě na interpretace Národní účetní rady …číst více

Výklad účetnictví a účetní příklady II. (šestý modul)

28. – 29. 3. 20203 Na semináři budete řešit praktické příklady z oblasti účetnictví, které předpokládají zvládnutou účetní teorii. Navazuje na 5. modul Výklad účetnictví a účetní příklady I. Modul tvoří jeden dvoudenní seminář.

Zobrazit modul →

28. – 29. 3. 2023 Výklad účetnictví a příklady účetní II.

Ing. Jana Pilátová představí seminář pro účetní, daňové poradce, auditory a jejich asistenty, a ekonomy, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně

vykonávat svoji praxi. Potřebujete získat komplexní pohled, prohloubit znalosti nebo se připravujete na náročné zkoušky u KDP ČR? Pak je tento seminář určen právě vám …číst více

Certifikace a test IES

16. 3. 2023 Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. Podmínkou k získání mezinárodního certifikátu IES je absolvování modulů 1, 2, 3, a 4. (Cena testu není součástí kurzovného).

Přihlásit se k testu →

Recenze

“…za mě bylo všechno perfektně připravené, organizátoři byli milí a ochotní s čímkoliv pomoci. Před pár dny jsem se poprvé zúčastnila kvalifikačních zkoušek na daňového poradce a úspěšně zvládla první část. Za všechno děkuji.”

Markéta Čonková, absolvent cyklu Daňový profesionál®

Tým VOX | 28.11. 2022

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo