Ing. Zita Drábková Ph.D., MBA

daňová poradkyně, jednatelka TAXART CZ s.r.o., Metropolitní univerzita Praha

Zita Drábková absolvovala VŠE Praha, Fakultu managementu se specializací management podnikatelské sféry a veřejných služeb. V roce 2011 obhájila titul Ph.D. s disertační prací na téma: „Kreativní účetnictví a účetní podvody jako porušování věrného a pravdivého obrazu účetnictví“. V roce 2017 ukončila studium MBA v programu Finanční management a účetnictví na Cambridge Business School.
Od roku 2005 působí jako odborná asistentka na katedře účetnictví a financí Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde vyučuje předměty Mezinárodní účetní výkaznictví 1, Mezinárodní účetní výkaznictví 2, Účetní auditing, Finanční účetnictví a Základy účetnictví.
V praxi působí od roku 1997 jako daňová poradkyně a partnerka společnosti TAXART CZ s.r.o. poskytující daňové, účetní a ekonomické poradenství. Podílela se také na podnikatelských projektech v oblasti kapitálových transakcí s podnikem, tvorbě vnitřních směrnic a stanov účetních jednotek, dále na metodice transferových cen a na projektech výzkumu a vývoje v oblasti daňových odpočtů.
Specializuje se na aspekty vypovídací schopnosti účetních výkazů z pohledu věrného a poctivého obrazu účetnictví. Dále na kreativní metody účetnictví, účetní podvody včetně návrhu metod k detekci rizika manipulace účetních výkazů včetně dopadů na finanční řízení obchodních korporací v podmínkách českých účetních předpisů a IFRS (US GAAP).
Je autorkou tuzemských i zahraničních publikací v těchto oblastech a tvůrkyní modelu CFEBT pro detekci rizika účetních chyb a podvodů.

Ing. Zita Drábková Ph.D., MBA

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

V tuto chvíli lektor nemá vypsané žádné termíny kurzů

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo