Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance – komplexní výklad

Lektoři

Zdeněk Křížek

Zdeněk Křížek

Detail lektora

Novinka

Termín

23. 8. 2021; 9:00–14:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

5

+

2 590 Kč

3 134 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

Zákoník práce – definice a právní úprava překážek v práci.

Překážky v práci na straně zaměstnavatele:
• prostoje a přerušení práce – nepříznivé povětrnostní vlivy, porucha stroje a další faktory uvedené v § 207 a dopady těchto překážek na zaměstnance,
jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 208) – např. uzavření provozoven v souvislosti s pandemickou situací, atd.,
program Antivirus – základní důležité informace a jeho prodloužení do 31. 10. 2021 – jen u karantény nebo izolace,
částečná nezaměstnanost (§ 209) – zásady, které musí zaměstnavatel dodržet při této překážce v práci; způsob řešení; názorné ukázky výpočtů a doporučených vnitřních předpisů,
doba strávená na pracovní cestě jinak, než plněním pracovních úkolů,
• další možné individuální varianty překážky v práci, s odkazem na aplikaci shora uvedených paragrafů.

Překážky v práci na straně zaměstnance:
• důležité osobní překážky v práci s odkazem na Zákon o nemocenském pojištění a Zákona o státní sociální podpoře – náhrada mzdy za prvních 14 dnů a nemocenského od 15 dne jeho DPN, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, mateřská dovolené, otcovská dovolená.
Podpůrčí doba, dokladování předepsaných tiskopisů, odesílání podkladů zaměstnavatelem na příslušnou OSSZ.
Aktuální postupy podle posledního vývoje legislativy.

individuální situace u překážky v práci z důvodů mateřské a rodičovské dovolené – střídání rodičů v době mateřské a rodičovské dovolené, omezení nebo přerušení doby mateřské dovolené z pohledu délky této překážky v práci, převzetí dítěte a mateřská dovooená, rodičovská dovolená, jako překžka v práci z pohledu zákoníku práce a zákona o státní sociální podpoře.
Překážka v práci a výdělek při rodičovské dovolené, skončení PP při rodičovské dovolené, návrat do zaměstnání.
Názorné ukázky výpočtů dávek, dokladování a doporučené postupy.
Ohlašovací povinnost zaměstnance při těchto překážkách v práci.

ostatní osobní překážky v práci na straně zaměstnance – odkaz a rozbor Nařízení vlády 590/2006 Sb. o ostatních osobních překážkách v práci na straně zaměstnance – vyšetření ošetření, zdravotní rehabilitace, pracovnělékařská prohlídka, přerušení dopravního provozu, svatba, pohřeb, narození dítěte, doprovod rodinného příslušníka, pohřeb spoluzaměstnance, přestěhování,
dokladování těchto osobních překážek zaměstnavateli, možná doba těchto překážek, jaké překážky jsou s náhradou mzdy nebo bez náhrady mzdy.

omluvené neplacené volno, jako vážná osobní překážka v párci na straně zaměstnance, postupy zaměstnance, a povinnosti zaměstnavatele ve vazbě na odvod pojistného na zdravotní pojištění za dobu neplaceného volna zaměstnance v délce více než kalednářní měsíc.
Doporučený vzor žádosti o neplacené volno.

překážky v práci z důvodu obecného zájmu:
– výkon veřejné funkce, občanské povinnosti, pracovní volno související s akcí pro děti a mládež (od 1. 1. 2021), výkon branné povinnosti, překážka v párci z důvodu studia, nebo školení,
– dokladování těchto překážek v práci, doba po kterou se poskytuje náhrada mzdy a doba bez náhrady, která je považována za dobu omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci.

dovolená jako překážka v práci na straně zaměstnance:
nastavení prinicpů, kdy si zaměstnanec bude čerpat zákonnou dovolenou, délka dovolené, přerušení dovolené, dovolená a mateřská dovolená, jako dvě na sebe navazující překážky v práci na straně zaměstnankyně, postupy, názorné výpočty, vnitřní předpis o postupech při čerpání dovolené.
Krácení dovolené pro neomluvenou absenci zaměstnance, jako zvláštní forma překážky v práci na straně zaměstnance a možné dopady této neomluvené absence pro zaměstnance.

povinné testování zaměstnanců v souvislosti s prováděním PCR a antigenních testů:
pohled zaměstnavatele na případnou překážku v práci na straně zaměstnance v individuálních případech (zaměstnanec se odmítne podrobit testu, výsledek testu je pozitivní, provedení testování na odběrových místech a v důsledku toho pozdní příchod zaměstnance na směnu, atd.).

Sick – day, tzv. indispoziční volno, jako zvláštní forma překážky v práci na straně zaměstnance. Pohled zaměstnavazele na tento benefit, doba této překážky v práci, postupy, vnitřní firemní předpis k tomuto benefitu. Poskytování náhrady mzdy, nebo mzdy, či platu ad.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Seminář je určen mzdovým účetním, personalistům a ostatním zaměstnancům, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Přínos/cíl

Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře.
Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů.
Při výkladu se lektor soustředí na aktuální informace v rámci přijímaných opatření vlády na podporu zaměstnanosti, mimořádný příspěvek ke karanténě, omezení programu Antivirus – platnost do 31. 10. 2021, kurzarbeit, krizové ošetřovné, přechod ke klasickému ošetřovnému a další oblasti ve vztahu k tématu.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

Termíny

23. 8. 2021
Praha
23. 8. 2021
Online

Cenové varianty

2105870

2 590 Kč

cena bez s DPH

3 134 Kč

cena s DPH

210587A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4 921 Kč

cena bez s DPH

5 954 Kč

cena s DPH

210587B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

6 993 Kč

cena bez s DPH

8 462 Kč

cena s DPH

210587C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8 806 Kč

cena bez s DPH

10 655 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo